Vad innebär EU-valet för framtiden?

Skriven av Formue

I det senaste avsnittet av Förmögenhetspodden pratar vi om de återstående månaderna av 2024 ur ett globalt perspektiv, med fokus på USA, Kina, Asien, Europa och Sverige. Hur står sig egentligen Sverige internationellt och vad kan påverka utvecklingen? Vi tar också upp Riksbankens senaste räntesänkning och vad den har för effekt på bostadsmarknaden. EU-valet som går av stapeln den 9 juni seglar också upp som ett ämne!

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss