Allt fler vill ha information om hur de kan leva och investera mer hållbart

Skriven av Formue

Det behövs mer information runt hur vi kan leva i ett mer hållbart samhälle och på vilket sätt privat kapital kan investeras i bolag som kan lösa framtidens energibehov. Det menar Philip Mitchell, hållbarhetsexpert hos Formue, är delar som blir mycket viktiga framåt.

Philip Mitchell är en av Formues nyanställda specialister inom hållbarhet. Tillsammans med kundens personliga rådgivare kommer han och kollegan Fridtjof Wergeland hjälpa kunderna att identifiera sitt totala klimatavtryck och vilka förändringar som kan göras privat och finansiellt för att åstadkomma skillnad.

Ett av FN:s hållbarhetsmål (mål 7 – hållbar energi för alla) handlar om att säkerställa att alla människor har tillgång till modern energi som är säker, hållbar och inte alltför dyr.

– För att bidra till att uppnå detta mål är det viktigt att både enskilda personer och företagsägare har en bättre förståelse kring hur man kan bidra till det gröna skiftet, säger Philip Mitchell.

Fokus på påverkan och energiomställning

Med hjälp av Formues specialister inom hållbarhet och ägarskap och stöd av digitala verktyg ska kunden få skräddarsydda strategier som vägleder till mer hållbara val. På ett personligt plan och i eventuella bolag som de äger.

Specialisterna bidrar med gedigen erfarenhet och branschexpertis inom:

  1. Familjeägande och hur man säkerställer en framgångsrik överföring till framtida generationer.
  2. Affärsrådgivning runt hur man kan utveckla en god hållbar strategi för bolaget man är ägare i. Ett exempel är uppsättning av mål för nettonollutsläpp.
  3. ESG-investeringar, särskilt med fokus på påverkan och energiomställning.

– När vi ger råd tar vi avstamp i de tre nyckelelementen, personlig livsstil, investeringar och företagsägande, om det är relevant för situationen. Vi tittar på kundens helhetliga situation och ger råd om åtgärder som kan vidtas för att reducera fotavtrycket och vilken effekt det kommer att ha. Det kan till exempel handla om att flyga mindre eller att byta till förnybar energi, säger Philip Mitchell.

”Bidra till att förändra ett kollektivt beteende”

Enligt Mitchell är ”allmänhetens tragedi” en av huvudorsakerna till att lite tycks göras, även om det finns ett skyndande behov av åtgärder. Begreppet beskriver en situation där ett gemensamt resursområde belastas hårdare än vad som är samhällsekonomiskt fördelaktigt – en situation där jordens begränsade resurser används för det egna personliga intresset. Detta sker här och nu, även om det på sikt kommer med ogynnsamma kollektiva konsekvenser.

– Genom att öka medvetenheten om ägarskap och det ansvar vi alla har, oavsett om det är genom finansiella investeringar, konsumentbeteende eller som anställd på ett företag, kan man hjälpa till att förändra ett kollektivt beteende och påskynda det gröna skiftet, säger Philip och fortsätter:

– När det kommer till investeringar är det ett särskilt viktigt område eftersom företag är i position att styra investerings- och konsumentbeteende och kan verkställa förändringar mycket snabbt om nödvändigt.

Även mindre aktieägare kan påverka

Philip påpekar att även mindre aktieägare har en god möjlighet att påverka. Faktum är att åtgärder ifrån denna grupp av investerare har fått större företag att sätta hållbarhet på agendan.

– Mindre aktieägare kan tillsammans ha en betydande påverkan. Inte bara genom att rösta på bolagsstämmor, men också genom initiativ som Climate Action 100+, som ger råd till aktieägare om hur man kan engagera sig i bolag för att uppmuntra och påverka företag att accelerera till förändring.

Intresset är stort och växer snabbt

I sin roll märker Philip av ett enormt intresse för det gröna skiftet, men att det kan upplevas som ett svårt tema. Detta gäller i synnerhet investeringar i den gröna omställningen, där pengar investeras i lösningar som kan vara relativt utsläppskrävande på kort sikt, men som på längre sikt kan lösa framtidens energibehov.

– Det finns lite data om effekten av så kallade “impact-investeringar”, investeringar i företag med affärsidéer vars mål är att bidra till FN:s hållbarhetsmål. Det är också svårt att värdera miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) för hållbara investeringar. Detta är något investerare måste vara medvetna om när de fattar sina beslut, säger Philip.

Behöver mer kunskap

Enligt Philip finns det ett stort behov av talanger och kompetenser för att åstadkomma en energi- och klimatomställning.

– Detta gäller för att få fram nödvändig teknik, men också kunskap för tillräckligt bra företagsrapporteringar och effektivitetsförbättringar. För att säkerställa rätt utbildning är det viktigt att myndigheter, utbildningsinstitutioner och privata investerare samarbetar, säger Philip och fortsätter:

– Det är klart att mer kan göras, och smarta investerare kommer att dra nytta av de områden där efterfrågan är störst.

Samarbete med ONS

Under 2022 har Formue utvecklat ett samarbete tillsammans med ONS, ett internationellt nätverk med representanter från industri, myndigheter, akademi och forskningsinstitutioner. De arbetar nära framstående organisationer för att underlätta globala arrangemang och nätverksmöten. På ONS-konferensen i Stavanger, Norge, i slutet av augusti kommer flera talare att diskutera det privata kapitalets roll i energiomställningen. Bekräftade talare är bland annat Tesla-grundaren Elon Musk, Ben Van Beurden, general manager för Shell, och oljefondsförvaltaren Nicolai Tangen, för att nämnda några.

– Skickliga företagare kommer att vara viktiga bidragsgivare i omställningen framåt. Vår roll är att fundera över vilka steg företag kan ta för att göra ett så litet fotavtryck som möjligt, i den bransch de verkar i. Det kan ha en positiv effekt på samhället och för nästa generations ägare, avslutar Philip Mitchell.

Elon Musk (till höger) kan ses under årets ONS-konferens i Stavanger, Norge. Här syns han tillsammans med konferensmoderatorn Nisha Pillai under ONS-konferensen 2014.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss