Ett mycket ovanligt år

Trots spridningen av covid-19 har investeringsåret 2020 varit ett bra år för Formue kunder.

burenstam

“2020 blev ett starkt år för guld, teknik och gröna investeringar”

Niclas

Niclas Hiller
Investeringschef

Läs om året 2020 i rapporten

“Året har accelererat
viktiga trender”

Lindsey McMurray, Pollen Street

Pollen Street är en av Formue utvalda
förvaltare inom private equity.

burenstam

Makro

Vid ingången av 2021 är förväntningarna i marknaden att företagens vinster ska öka till samma nivåer som innan virusutbrottet.

Läs mer i rapporten
burenstam

Aktier

Formue två rekommenderade aktieportföljer, Global Equities och Svenska Aktier, gav en god avkastning under 2020.


“Det har aldrig tidigare varit en så stor skillnad mellan värde- och tillväxtaktier under ett och samma år.” Lars Henrik Røren
Chef för aktier

formue

Vi avslutade aktieåret 2020 på närmast rekordhöga nivåer efter en uppgång på 17 procent för världsindexet (mätt i USD).

Räntor

Vi har valt ut 8 fonder till vår rekommenderade ränteportfölj Räntor totalt. I fjol levererade portföljen en avkastning på 2,79 %.

> 85 000

Det finns mer än 85 000 olika räntefonder tillgängliga i vårt investeringsunivers för vår ränteportfölj Räntor totalt.

8

Av dessa är 8 fonder utvalda för att maximera kundernas avkastning.

1 583

Vår ränteportfölj Räntor totalt innehåller 1 583 emittenter.

Läs mer om räntor i rapporten

Alternativa investeringar

Private Credit
Hedgefond
Private Equity
Fastigheter
formue

Private Credit

Under 2020 har vi sett en stark ökning av allokering till och planerade placeringar på private credit-marknaden från stora institutionella investerare globalt.

Läs om private credit i rapporten
formue

Hedgefond

En av våra utvalda hedgefonder i vår hedgefondportfölj Multistrategy Hedge (MH) uppnådde en avkastning på 72 % under 2020, bland annat tack vare investeringar i Amazon och Tesla.

Läs om hedgefond i rapporten

Private EquityÅr 2020 kännetecknas av betydande skillnader i private equity-portföljen. Sammantaget har året gett en avkastning på 6,4 procent de senaste 12 månaderna (per 2020-09-30).

6,4 %

Avkastning senaste 12 månaderna (per 2020-09-30).

8,5

Värdet på Private Equity-portföljen var 8,5 miljarder kronor vid utgången av 2020.

>115 %

Bästa avkastningen från enskild förvaltare senaste 12 månaderna.

Läs om private equity i rapporten
formue

Fastigheter

Under första halvåret 2020 sjönk hyresnivåerna på den globala kontorsmarknaden för första gången sedan finanskrisens slut.

Läs mer om fastighetsmarknaden i rapporten

Vilka trender kunde vi se under 2020 som kan påverka marknaderna framöver?

Fredrik Lie-Nilsen, biträdande chef för investeringsavdelningen Formuesforvaltning/Formue, tittar på olika faktorer som kan få betydelse för 2021 och åren framöver.

Läs rapporten
Kontakta oss