Vad händer i huvudet på en rådgivare när pandemin slår till?

Skriven av Formue

Coronaviruset har lagt sig som ett hölje över världen och är samtalsämnet på de flestas läppar. Det märks också i investeringsvärlden och många undrar hur de ska tänka och agera. Vi har pratat med Annika Lundberg och Stephan Fredrikson, två av rådgivarna hos Burenstam & Partners, för att ta reda på vad som försiggår i huvudet på en rådgivare i dessa turbulenta tider.

Vad är det som händer på börsmarknaderna i samband med coronaspridningen?

Stephan Fredrikson:

– Vi har haft en långvarig börsuppgång, men virusoron och ett oljebråk mellan länder har fått marknadsläget att förändras och vi har fått se dramatiska fall på världens börser. Det tror jag inte någon hade kunnat förutspå. Det var en typisk svart svan som kom – brutalt, hårt och blixtsnabbt.

Annika Lundberg:

– Det är en kris vi ser, men kriser har funnits tidigare. Historiskt har vi sett flera dramatiska fall liknande det vi ser nu. Skillnaden är att vi inte har varit med om en virusattack där samhället har släckts ner, och konsekvenserna av det.

 

Hur är nedgången nu jämfört med tidigare nedgångar?

Stephan Fredrikson:

– I samband med finanskrisen hade vi en större nedgång än den vi haft hittills i år. Nedgången mellan 2000 och 2003 var också kraftigare. Nedgången nu har skett betydligt snabbare och det är svårt att spå utvecklingen. Under finanskrisen var det många som trodde att det skulle ta upp till 20 år innan vi hade repat oss, men redan året därpå kom en uppgång. Även om det är svårt att nu veta hur länge detta håller på så vet vi att det kommer gå över.

Annika Lundberg:

– Tittar vi historiskt hur mycket börsen gått ner i kristider så är det ungefär där vi har varit och tangerat nu. Sedan lägstanivån i Sverige har vi dock sett en återhämtning på cirka tio procent under förra veckan. Nu är frågan hur utdragen krisen blir och hur stora följdeffekterna är på ekonomier världen över. När vi gick in i coronakrisen var marknaden stark, till skillnad från tidigare kriser. Hur snabb blir rekylen tillbaka när det väl vänder är frågan.

 

Hur går tankarna hos investerare?

Stephan Fredrikson:

– Många följer nyhetsflödet och påverkas av det som skrivs och har svårt att se en ljusning, särskilt om vi backar tiden några veckor till spridningen i Italien. Men nio av tio är lugna. Vi är noga med att gå igenom vad som händer med olika tillgångsslag under motsvarande marknadsstress. Det tror jag att vi alla är väldigt bra på hos Burenstam & Partners.

Annika Lundberg:

– De flesta har varit med i kriser tidigare och litar på att vi gör rätt saker. Det kan hända mycket på ett år och många förstår att det är viktigt att hålla sig till strategin och satt riskprofil. Vissa ser även ett starkt köpläge. Men jämförelsevis har våra portföljer gått bra jämfört med marknaden. Man får trösta sig med att det hjälper att bygga en väldiversifierad portfölj, som är vår affärsidé.

 

Vilka råd ger ni till era kunder just nu?

Stephan Fredrikson:

– Vi kan inte ge någon bra prognos, vi kan däremot se hur börser har agerat i osäkra situationer tidigare. När man ser att värdet på aktier och fonder sjunker kan det vara ett bra läge att köpa, men när det är mycket negativa nyheter som rasslar in är det ofta svårt att ta bra beslut. Ofta behöver man någon som kan ta den rollen. Vi har ett stort team bakom oss som hela tiden förser oss rådgivare och förvaltare med information om marknaden, och ett backoffice-team som är alerta och arbetar stenhårt för att allt ska flyta på effektivt.

Annika Lundberg:

– Många förstår att det inte är någon idé att panikera och istället lita på sin rådgivare. Jag skulle säga att det är fel läge att sälja av nu om man inte måste ha pengarna. Jag ser också ett bra inflöde av nya kunder som stått vid sidan om marknaden. Är det någon gång man ska gå in är det ett bra tillfälle nu. Min reflektion är att vi står oss bra i relation till många andra förvaltare då vi arbetar med väldiversifierade portföljer och alternativa tillgångsslag i våra kunders portföljer. Vi är nära våra kunder och de flesta har mer tid nu att ta tag i sin förvaltning och se över vem man långsiktigt vill arbeta med.

 

De flesta jobbar i dessa tider från hemmakontor, även ni. Går det att upprätthålla en bra dialog när det personliga mötet försvinner?

Stephan Fredrikson:

– Det är nu jag förstår storheten med smarta it-lösningar. Vi har digitala möten med kunder och jag upplever generellt att det är många som får extra mycket gjort i dessa tider. Sen finns det absolut delar som inte slår fysiska möten, till exempel kroppsspråk med gester och ansiktsuttryck som försvinner.

Annika Lundberg:

– Vi har digitala instrument som fungerar väldigt bra. Morgonmöten med kollegor, marknadsdragningar och kundmöten kan hållas helt digitalt – även avtalssignering kan göras digitalt.

 

Har ni några tips till andra tillfälliga hemmakontorsjobbare?

Stephan Fredrikson:

– Jag tror att det är viktigt att hålla fast vid rutiner. Gå upp, ta en dusch, klä på dig, ät lunch och glöm inte bort att träna. Annars tror jag att man blir galen, och det är nog lätt att jobba för mycket.

Annika Lundberg:

– Sätt en agenda för dagen och ta en promenad, tvätta eller stek köttbullar på lunchen – det du kanske inte hinner med i vanliga tider.

 

Hur tror du att de närmsta månaderna kommer att utvecklas – när avtar stormen?

Annika Lundberg:

– Jag tror att det kan bli en lång process med efterdyningar i flera sektorer och fortsatt volatilt, det beror bland annat på siffror i stödpaket och hur explosionsartat viruset vidgar sig. Jag tror även att det är när större institutioner vågar köpa in sig som vi får se ett U- eller V-scenario, där det går ner snabbt och upp snabbt. På sikt tror jag att vi får ett mer digitaliserat samhälle och beteendeförändringar som kan påverka klimat och konsumtion positivt. Kanske kommer det även nya affärsidéer. På sikt tror jag att det kommer något positivt ur detta.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss