Tips inför deklarationen 2021 – vad behöver du veta?

Skriven av Caroline Lundh

Slopad värnskatt, utökat RUT-avdrag, skattereduktion för grön teknik, slopad schablonintäkt på uppskov. Det är bara några av de nya skattereglerna i årets och nästa års deklaration. Vad behöver du ha koll på, finns det några avdrag du kan göra kopplat till corona – och vilka datum gäller?

I år deklarerar 8,1 miljoner personer och redan efter första dagen (16 mars) hade cirka 1 040 000 personer deklarerat (jämfört med 766 000 personer vid samma tid i fjol). 4,1 miljoner fick sin deklaration i sin digitala brevlåda (jämfört med fjolårets 3,6 miljoner) – det är mer än hälften av alla som deklarerar. Den 3 maj vid midnatt ska deklarationen för fysiska personer vara inskickad, men det finns anledning att inte vara för snabb och godkänna utan att ha tittat igenom underlaget noggrant och gjort eventuella ändringar och tillägg.

– Det är viktigt att komma ihåg att det är du som deklarationsskyldig som ansvarar för att uppgifterna i deklarationen stämmer. Mitt råd är att gå igenom de förtryckta uppgifterna innan deklarationen signeras, säger Emma Chroona, redovisningsansvarig hos Burenstam & Partners.

Nya skatteregler som påverkar årets deklaration:

  • Värnskatten, den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, är avskaffad
  • Skattefrihet gäller för måltidsgåvor i vissa fall (retroaktivt från 29 februari 2020)
  • Sänkt skatt för boende i glest befolkade områden
  • Skattelättnad för personer över 65 år genom det förhöjda grundavdraget

Nedan gäller inför deklarationen 2022:

  • RUT-avdraget utvidgas med fler tjänster och taket för rutavdrag höjs till 75 000 kronor
  • Skattereduktion för grön teknik införs, med högst 50 000 kronor per person och beskattningsår
  • Schablonintäkt på uppskovsbelopp tas bort – ändringen gäller befintliga och framtida uppskov
  • Skattereduktion för fysiska personer på beskattningsbara förvärvsinkomster över 40 000 kronor
  • Förslag om skattereduktion för inköp av inventarier inskaffade under 2021

Här hittar du mer information om de skatteförändringar som gäller inför deklarationen 2022

Avdrag med anledning av corona

Spridningen av coronaviruset har för många inneburit hemmakontor, som ett direkt resultat av myndighetsrekommendationer. Kan du göra avdrag för inköp som gjorts till arbetsrummet på hemmaplan, exempelvis kostnader för bredband, möbler, frukt och kaffe? Enligt Skatteverket kan du som regel inte få avdrag för inköp som dessa.

Den som under 2020 transporterat sig med bilen till jobbet för att undvika kollektivtrafik – även här efter myndighetsrekommendationer – möter ej förändrade regler på grund av corona. Enligt Skatteverket gäller tidigare krav för att kunna göra reseavdrag.

Här hittar du mer information kopplat till coronapandemin

Viktigt att veta inför årets deklaration:

– Du kan deklarera med start 16 mars, men var noga med att lämna in din deklaration senast 3 maj. Gör du inte det kan du tvingas betala en förseningsavgift. Observera att du i vissa situationer kan begära uppskov/anstånd för din deklaration, det görs dock senast 3 maj. Här gör du det.

– På skatteverket.se kan ladda ner din inkomstdeklaration 1 (privatperson, enskild näringsidkare eller delägare i aktiebolag/handelsbolag), 2 (aktiebolag och ekonomiska föreningar), 3 (ideella föreningar, stiftelser m.fl.) och 4 (handelsbolag).

– Vill du deklarera (inkomstdeklaration 1) med hjälp av din digitala brevlåda, telefon, sms – eller på papper? Valet är ditt. Observera att du redan nu kan avbeställa nästa års pappersdeklaration för att istället deklarera digitalt.

– Var noga med att korrigera uppgifter som är förifyllda. Alla inkomster tillhör inkomstslaget tjänst. Till inkomstslaget kapital ingår räntor, tillgångar, skulder. Om uppgifterna hör till inkomstslaget näringsverksamhet ansvarar du för att omfördela beloppen i deklarationen. Uppgifter du måste fylla i själv är uppgifter kopplat till sjukpenning och utdelning från fåmansföretag. Här kan du korrigera uppgifter.

– Vissa uppgifter ska ej deklareras. Om du har sålt värdepapper är det vissa som inte ska redovisas. Här hittar du mer information.

– Slutskattebeskeden skickas ut i fyra omgångar (april, juni, augusti, december). När du får din slutskatt beror på när du deklarerar, det beror i sin tur på om du ska godkänna inkomstdeklarationen utan ändringar, om du saknar skatteregistrering i Sverige, eller saknar information om slutlig skatt.

– Om du har betalat in för lite preliminär skatt ska beloppet betalas till ditt skattekonto senast 3 maj. Observera att kostnadsränta beräknas från och med 4 maj om det belopp du ska betala inte överstiger 30 000. Detta gäller om beloppet överstiger 30 000.

– Om du ska ta emot skatt behöver du ha angett ett konto för utbetalning. Om det ej är gjort finns pengarna kvar på skattekontot tills du begär utbetalning. Inga utbetalningsavier skickas ut.

Här hittar du svar på vanliga frågor inför deklarationen

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss