Ny medarbetare

Skriven av Formue

Ola Arvidsson har jobbat inom bank och kapitalförvaltning de senaste 13 åren. Nu välkomnar vi honom till Burenstam & Partners som Teamchef Stockholm.

Burenstam & Partners välkomnar nya medarbetaren Ola Arvidsson som Teamchef Stockholm. Han har tidigare erfarenhet från kapitalförvaltning på Merrill Lynch men kommer närmast från Handelsbanken där han jobbat i olika chefspositioner de senaste tio åren, senast som kontorschef på Handelsbanken Norrmalmstorg.

– Det är väldigt spännande att få komma till Burenstam. Det är en äkta oberoende aktör på förmögenhetsområdet, någon som har långa relationer med mycket nöjda kunder och låg personalomsättning, säger han.

Jag vill att ännu fler ska känna till att vi är en av få helt oberoende aktör, en del av Nordens största privatägda förmögenhetsförvaltare och har mycket nöjda kunder.

Förutom att coacha medarbetare blir Ola Arvidssons uppgift att bygga relationer, stärka varumärket och att göra företaget mer känt.

– Jag vill att ännu fler ska känna till att vi är en av få helt oberoende aktör, en del av Nordens största privatägda förmögenhetsförvaltare och har mycket nöjda kunder.

Finns det något särskilt du ser fram emot under nästa år?

– Vi arrangerar många spännande events och seminarier med intressanta föreläsare och aktuella ämnen såsom filantropi och hållbarhet. Utöver detta ser jag fram emot att fortsätta utveckla vårt digitala erbjudande, exempelvis vår app som redan idag är mycket uppskattad av våra kunder.

Ser du någon tydlig trend vad gäller wealth management och att investera sina pengar för tillfället? 

– Vi upplever att många förmögna människor söker en rådgivare som kan hantera en bredd av frågeställningar allt från arvskiften, skatter och juridik till förvaltning av sin förmögenhet. Vi benämner detta Financial Life Management och det är något vi har erbjudit från att företaget grundades och vi arbetar varje dag för att fortsätta utvecklas med kundernas behov. Vi ser också ett ökat intresse för att engagera sig i samhällsfrågor och inte minst hållbarhet som kommer mer och mer. Det är därför viktigt för oss att guida våra kunder i vad deras investeringar har för påverkan i dessa frågor.

Vad skulle du säga att den främsta fördelen är att välja just Burenstam som sin finansiella rådgivare?

– Att vi är en helt oberoende rådgivare som kan hjälpa till med kundens alla finansiella frågeställningar kombinerat med en mycket framgångsrik förvaltning som ger kunden möjlighet att investera i tillgångsslag som normalt sett endast är tillgängligt för institutioner.

 

 

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss