Michael Livijn blir ny chefsstrateg

Skriven av Formue

Burenstam & Partners är inne i en spännande tillväxtfas och välkomnar nu Michael Livijn som chefsstrateg till kontoret i Stockholm. Närmast kommer han från Nordea och rollen som investeringsansvarig på Private Banking.

– Om det är något som jag förmodligen kommer att ”tjata” på kunderna om så är det att lyfta blicken och försöka se portföljen i ett bredare perspektiv än bara vad som händer på marknaden just nu, säger Michael Livijn.

För 22 år sedan när Nordea fortfarande hette Merita-Nordbanken började Michael Livijn sin bana inom finansbranschen. Efter en start som junior investeringsstrateg i bankens Asset Allocation-team blev han chefsstrateg 2015. I början av 2020 valde han att anta positionen som investeringsansvarig på bankens Private Banking-enhet. Hans team förvaltade ett tjugotal portföljer åt bankens största kunder.

– Jag trivdes väldigt bra med förvaltarrollen, fast jag saknade nog marknaden och det bredare perspektivet lite mer än jag hade trott. När Burenstam & Partners ringde kändes det därför som en fantastisk möjlighet att ta rollen som chefsstrateg igen, berättar Michael Livijn.

Att gå från storbank till ett mindre företag med ett renodlat fokus på förmögenhetsförvaltning ser han som en intressant scenförändring:

– Mitt initiala intryck av Burenstam & Partners är att det är fullt fokus samtidigt som stämningen är avslappnad på ”rätt” sätt. Alla hjälps åt för att nå målen. Det märks att vi är i en expansionsfas just nu. Det är många nyanställda, varav jag är en, och alla vill springa i samma riktning för att utveckla affären.

En helhetssyn på marknaden

Som chefsstrateg är en av de mest centrala uppgifterna att ge perspektiv. Framför allt att kunna koppla det som händer på den globala marknaden till det som händer i kundens portfölj.

– I Sverige är vi väldigt duktiga på den här mindre biten som är din investeringsportfölj, men hur står den i relation till resten av din livssituation? Man kan säga att marknaden är ett pussel som består av miljontals bitar. Vi som investerare och placerare fokuserar på ett fåtal av dessa pusselbitar i taget och riskerar därmed att missa den större bilden. Ska jag, eller måste jag, som investerare agera på det dagliga marknadsbruset? Här tror jag att det är viktigt med dialog och kommunikation och det är det jag hoppas kunna bidra med till kunderna men även till våra rådgivare, säger Michael Livijn.

Koppla bort mediebruset

Burenstam & Partners filosofi är att erbjuda en oberoende rådgivning som utgår från kundens hela livssituation. Michael Livijn menar att det då är bra att våga lyfta blicken från marknaden.

– Burenstam & Partners modell är att portföljen är en del av en större helhet. Som investerare gäller det då att kunna hålla huvudet kallt och lyfta blicken från marknaden för att se till kundens individuella mål och planer i livet. Om vi i stället är inne och ändrar för mycket i portföljen beroende på den senaste pusselbiten riskerar det att drabba avkastningen på ett negativt sätt.

I dialog med kunden

Efter ett och ett halvt år med digitala möten ser Michael Livijn fram emot att få ge sig ut på vägarna i höst.

– Jag skulle säga att träffa kunderna och våra duktiga rådgivare är en av de roligaste delarna i jobbet, säger han.

Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners, kommenterar nyanställningen:

– I det första intervjuerna med Michael kändes det tidigt att här har vi nog den pusselbit vi söker. Den pusselbit som ska kunna fylla informationsbehovet som kan uppstå mellan marknadshändelser och utvecklingen i kundportföljerna. Michaels erfarenhet från att vara just chefsstrateg tillsammans med att han möter kundernas frågor med direkt kundansvar gör att han har stor förståelse för kundernas informationsbehov. Jag är väldigt glad för att Michael nu är en del av teamet hos oss, säger han.

Michael Livijn påbörjade sin nya tjänst i oktober 2021.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss