Konsttema inledde försommaren

Skriven av Formue

Måndagen den 14 maj inledde Burenstam & Partners arbetet med att visa sina kunder vägen in i konstens värld. Detta första föredragstillfälle kommer att följas av flera då experter guidar genom svenskt och internationellt konstliv och berättar om sina egna erfarenheter av konst som en givande hobby och eventuell investering.

Burenstam & Partners hälsade ett 50-tal gäster välkomna med konstaterandet att många kunder var på plats, trots det fantastiska försommarvädret som värmde stockholmarna.

Den första talare var Geir Dagfinn Hauge, en välkänd expert från auktionsvärlden som sedan 17 år är verksam som konstrådgivare åt Formuesforvaltning – Burenstam & Partners norska ägare. Bland annat berättade han om en norsk kund som beställt en tre meter hög bronsstaty och landade sedan i en analys av vilka egenskaper som krävs för att en konstnär ska bli framgångsrik.

– Det finns en rad gemensamma nämnare då vi talar framgång och konst. För att lyckas ska man ha en utbildning, inte vara självlärd. Dessutom hittar ofta en duktig konstnär sin egenart tidigt, sa Geir Dagfinn Hauge och fortsatte:

– I de flesta fall handlar det också om personer som nått en viss nivå, de har ställts ut på museum och köpts in till både offentliga och privata samlingar. Det är även klokt att undersöka vilken gallerist som står bakom, om det är ett känt namn. Tänk långsiktigt, tänk på barnen.

Hauge tryckte slutligen på att konst inte går att jämföra med andra investeringsformer:

– Varför ska man handla konst? Jo, bland annat för att det finns ett värde bortom det monetära.

Makarna Marika och CG Wachtmeister från skånska Wanås slott, med anor från 1400-talet, berörde också det vackra som vilar i konsten men inte kan mätas i pengar. Tillsammans startade de den världsberömda skulpturparken Wanås med ett 70-tal fasta verk och ständig utställningsverksamhet. I skrivande stund är de aktuella med boken ”Konst, kor och kärlek på Wanås slott”.

– Konstnären är alltid den primära personen för oss. Vi ger fria händer och försöker stötta så mycket som möjligt, sa Marika Wachtmeister.

Själv växte hon upp i New York på 1960-talet och ägnade mycket tid åt att besöka gallerier. Senare utbildade hon sig till advokat, men satsade för 30 år sedan all kraft på att utveckla verksamheten på Wanås.

– Personligen är jag mest tagen av den samtida konsten, den lämnar mera fritt för tolkning är den föreställande konsten. Konstnärer kan ofta gestalta viktiga politiska frågor tydligare och tidigare än politiker.

Upplev och titta mycket på konst, tänk långsiktigt, köp aldrig med snabb vinst för ögonen och fråga experter om tips – är makarnas generella råd till nyfrälsta konstälskare. En liknande inställning gav de avslutande talarna uttryck för. Ebba Bozorgnia och Anna Persson är fristående konsulter med erfarenheter från Bukowskis och gallerier, i dag arbetar de tillsammans med allt från konstutställningar till utsmyckningsuppdrag.

– Jag skulle säga att tanken om långsiktighet har vi gemensam med Marika och CG. Köp aldrig i spekulativt syfte, sa Ebba Bozorgnia.

Efter föredraget förtydligade hon:

– Det handlar om en placering som ger avkastning i form av att du kan leva omgiven av sådant du älskar.

Du liksom andra experter tipsar om att man ska se mycket konst. Var är bästa platsen?

– Museum är ju aldrig fel men jag vill också lyfta att det finns stora privata samlingar som är tillgängliga. Familjen Bonnier har till exempel en betydande samling. I det sammanhanget tycker jag att det är roligt att Burenstam & Partners valt att också göra en insats för att sprida kunskap om konst.

Text: Ossian Grahn

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss