Hur skyddar du dina tillgångar på internet?

Skriven av Formue

Är webbsäkerhet viktigt för dig?webbsakeerhet

En undersökning utförd av Scorpio för Burenstam & Partners i Sverige visar vilka tre företeelser som bekymrar rika investerare mest. Alla de tre faktorerna på listan är kopplade till internetbaserade ekonomistyrningsfunktioner.

Över hälften av de 150 tillfrågade svarade att de önskade en högre säkerhetsnivå för banktjänster i mobilen, kontoöverföringar och finansiella dokument på nätet.

Källa: Burenstam & Partners, Scorpio Partnership

Vet du att din förmögenhet är säker på internet?

Burenstam & Partners är medveten om att det digitala landskapet ändrar sig snabbt. Vi ska inte bara vara den fysiska beskyddaren av din förmögenhet, utan även skydda den på internet.
Cirkel klar
Enligt den undersökning Scorpio utfört för Burenstam & Partners, uppger endast en av fem ”kvinnliga förmögna” att deras förvaltare har lösningar som skyddar deras tillgångar online. Dessutom menar endast 14 procent av de svarande att de inte har någon form av onlinesäkerhet över huvud taget. Detta är bekymmersamt.

Källa: Burenstam & Partners, Scorpio Partnership, % of Norwegian HNW sample

Trenden kan brytas om man vidtar ett antal åtgärder. I nedanstående avsnitt tipsar vi om hur du kan minska risken för att bli utsatt för cyberbrottslighet. Vi rekommenderar också att du i förebyggande syfte talar med din förvaltare för att få hjälp att förhindra säkerhetsöverträdelser på webben.

Fem råd för säker närvaro på nätet

1.


E-post: de säkra, de osäkra och de som lurar dig

41 procent av de norska investerare som vi pratade med anser att deras e-postkonton behöver ha en hög säkerhetsnivå. De menar att inkorgen är en samlingsplats för känslig information, som i fel händer kan få tråkiga konsekvenser.

Saker, osaker

Kontrollera vem som skickat e-postmeddelandet du har fått. «Skickat från», «Signerat av» och «Kryptering» är tre saker att hålla reda på. Om ett meddelande påstås komma från ett stort företag eller en bank ska de fälten alltid vara ifyllda med korrekt information.

Vårt råd är att endast öppna e-post och bilagor från avsändare du känner till. Hackare och cyberbrottslingar har ofta bra information om vilka finansiella institut deras offer använder. Om du är osäker, blockera eller ta bort avsändaren. 

2.


Flerstegsverifiering

För att minska risken för attacker när du handlar eller överför pengar online rekommenderar vi att du använder flerstegsverifiering. Det betyder att du lägger till ett extra steg vid inloggning, till exempel att du behöver uppge en kod som skickats till dig via sms för att kunna logga in på din internetbank eller ditt e-postkonto. Detta är något de flesta webbtjänster erbjuder, och som kan aktiveras via säkerhetsinställningarna.

Fler än hälften av de svarande i Scorpios undersökning för Burenstam & Partners uppger att de kräver en högre säkerhetsnivå för interna banköverföringar, överföringar mellan olika banker samt mobilbetalningar. Sådan extra säkerhet bidrar till att minska risken för att någon annan loggar in på ditt e-postkonto eller din internetbank.

3.


Tänk efter innan du delar

Mer än hälften av de svarande i Scorpios undersökning för Burenstam & Partners är eniga om att webbsäkerhet är mest relevant på områden som är kopplade till deras förmögenhet. En tredjedel anser också att deras profiler på sociala medier och mobilappar också behöver en högre säkerhetsnivå.

Även om Facebook-profiler eller Instagram-konton kan tyckas vara mindre riskabla än onlinebetalningar innehåller dessa plattformar en mängd känsliga uppgifter om våra liv, våra familjer, var vi befinner oss och våra intressen. Det är mycket vi behöver vara medvetna om i dessa dagar, och det är lätt att hamna i dåliga vanor på nätet. Vi rekommenderar att du tänker dig för innan du delar något, är mer vaksam på vilket innehåll du lägger ut och inte minst vem som kan se dina digitala profiler.

4.


Dags för vårstädning i inkorgen

Alla konfidentiella e-postmeddelanden, speciellt de som innehåller information relaterad till dina finansiella konton, ska alltid vara krypterade. Kom ihåg att regelbundet rensa både inkorgen och skickat-mappen från allt du inte längre behöver. Om hackare kan komma åt gamla e-postmeddelanden kan de enklare hitta information som du kanske använder för att logga in på olika konton. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inte öppna viktiga dokument eller meddelanden med känslig information när du är uppkopplad till ett trådlöst nätverk som är öppet för allmänheten. Nätbrottslingar kan enkelt få tillgång till information på det sättet.

5.


Välj ett säkert lösenord

Ett säkert lösenord bör innehålla stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. ”12345” och ”lösenord” är därmed osäkra lösenord som gör det enklare för hackare att logga in på dina konton. Du bör också undvika lösenord som innehåller ditt eget namn, familjenamn, födelsedatum eller namn på husdjur. Information om detta finns ofta på sociala medier, och därmed enkelt för hackare att hitta.

Vi rekommenderar också att byta lösenord ofta, och att inte ha samma lösenord på alla konton på nätet. Det kan vara enklare att ta reda på ditt Facebook-lösenord än ditt bank-lösenord, så om dessa två är identiska minskar alltså säkerheten och risken för nätangrepp ökar.

6.


Virtuellt bankvalv

Även om det är uppenbart omöjligt att skydda sig själv till 100 procent mot eventuella nätangrepp kommer webbsäkerhetens betydelse att bli allt mer relevant under de närmsta åren. Informationssäkerhet är en viktig del av vårt åtagande gentemot våra kunder.

Hos Burenstam & Partners arbetar våra förvaltare kontinuerligt med att täppa igen gapet mellan våra kunders faktiska och önskade säkerhet på nätet. Vi vill vara kundens eget virtuella bankvalv. Därför hoppas vi att den här artikeln har gett dig en bättre förståelse för de faror som finns, och vad du borde undvika.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss