Hur påverkar börsoron pensionssparandet?

Skriven av Caroline Lundh

Den senaste tidens börsoro på de finansiella världsmarknaderna kan påverka pensionssparandet. Men är det läge att göra rockader i portföljen eller är det dömt att misslyckas? Vi har pratat med Johan Berg, försäkringsrådgivare på Burenstam & Partners, för att ta reda på vad en pensionssparare bör tänka på.

Det finns inget hundraprocentigt skydd mot marknadsturbulens och nästa lågkonjunktur kan lura runt hörnet. Men hur påverkas pensionssparandet av oväntade och kraftiga bördippar likt de vi har sett i spåren av corona? Johan Berg, försäkringsrådgivare på Burenstam & Partners, menar att det kan vara en bra idé att zooma ut och se till helhetsbilden, snarare än att isolerat se till en enskild nedgång.

– Det är ingen direkt panik även om många självklart kan bli oroliga när man har pensioner förvaltade i fonder. Det kan slå hårt, men de flesta av våra kunder har en långsiktig profil. När vi har förklarat orsaken till nedgången och jämfört med hur bra det gick 2019 är de allra flesta lugna och trygga över att det bara är ett litet hack i kurvan, berättar han.

Låg eller hög risk, lång eller kort sparhorisont

Sparkonto, korträntefonder, långräntefonder, blandade preferensaktier, aktiefonder och enskilda aktier. Det privata pensionssparandet kan bestå av många delar. Men en gemensam nämnare för sparalternativen är att få kapitalet att växa. Det i sin tur är beroende av sparhorisont och riskbenägenhet. Johan Berg menar att majoriteten som befinner sig i början av pensionssparandet vanligen placerar i värdepapper med högre risknivå och med möjlighet till bra värdeförändring. I takt med att pensionsåldern närmar sig kan det istället finnas anledning att vikta om portföljen för att diversifiera bort en del risk. Men det är högst individuellt, tillägger han.

– Vilken riskprofil man har är en diskussion man för med sin rådgivare. Det är individuellt men det viktiga är att man är trygg i sitt val och att man kan tåla nedgångar.

 

Johan Berg – försäkringsrådgivare Burenstam & Partners

Har en holistisk pensionsrådgivning

Utöver det privata pensionssparandet behöver den som vill få en samlad bild av sina pensioner även se över tjänstepensionen och den allmänna pensionen med premie-, inkomst- och garantipension. I Burenstam & Partners pensionsrådgivning ser man även över dessa delar i pensionsrådgivningen gentemot kunder.

– Det är mycket förvaltning men också rådgivning kring alla delar av pensionen. Vi ger till exempel rådgivning kring när det kan vara läge att plocka ut den allmänna pensionen och hur man bör tänka kring skatteuttag och var brytpunkten går, berättar han och fortsätter:

– Vanliga frågor kan även handla om hur man kan skydda sig själv och sin familj om man skulle gå bort eller bli långvarigt sjuk. Tjänstepensionen och den privata pensionen har till exempel ofta ett efterlevandeskydd och då tillfaller pensionen ens nära och kära. Den allmänna pensionen går istället tillbaka till kollektivet och där kan det till exempel vara klokt att vara medveten om att ta ut den.

”Ingen anledning att sälja av”

Sammantaget manar Johan Berg till lugn i börsoron.

– Det finns ingen anledning att sälja av. Är du 55 år och har nära till din pension ska du ändå ta ut dina pensionspengar under cirka 20 års tid. Det innebär att du har ungefär 30 år kvar. Är du 65 år ska du normalt ha pengarna placerade i 20 år till. Många glömmer bort utbetalningstiden, säger han och avslutar:

– Vid ingången av året hade den svenska börsen gått upp sju procent årligen under en period om tio år. Visst blir man orolig när börsen sedan plötsligt faller 30 procent, men de flesta ser nog att vi har en väldigt bra värdeutveckling över tid. Många av våra kunder har varit med om allt ifrån finanskrisen till it-bubblan och ändå sett sitt pensionskapital växa.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss