Hållbarhet inom private equity och andra alternativa tillgångsslag

Skriven av Formue

Investeringsintresset för Private Equity och andra alternativa tillgångsslag ökar – men har investeringar i onoterade bolag andra hållbarhetsutmaningar och möjligheter än investeringar i traditionella tillgångsslag? Var på färgskalan från brunt till grönt blir en investering hållbar – och är hållbarhet detsamma som Impact Investing?

Cilia Holmes Indahl, ansvarig för EQT Foundation, och Fredrik Lie-Nielsen, biträdande chef för investeringsavdelningen och ansvarig för alternativa investeringar hos Burenstam & Partners, tar oss igenom dessa frågor.

Se inspelningen av webbinariet här

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss