Företaget är sålt – vad händer nu?

Skriven av Formue

Det tar tid att bygga bolag och efter en försäljning väntar ofta en helt ny vardag – och frågor om framtiden. Kan du lära dig av planeringen som användes för bolagets framtid när du planerar för livet efter att du sålt företaget?

Lugn och ro är inte detsamma som att sitta stilla

Petters strategi hade gått ut på att inte sälja företaget. Samtidigt började åren gå snabbare än Petter hade velat, och som 65-åring satte han sig för första gången ned och gjorde upp en plan för livet. Han var ju van att sätta upp mål, planer och strategier för företaget.

Denna gång ställde han sig själv för första gången utanför företaget. Är jag rätt ägare och ledare för framtiden? Vad vill min familj göra? Vad vill jag ägna resten av mitt liv åt? Nästan exakt samtidigt fick Petter en förfrågan från en potentiell köpare. Tre månader senare var försäljningsavtalet signerat och tre månader efter det fanns pengarna på kontot.

Och nu då?

Det första Petter gjorde var att tillsammans med sin fru Caroline tillbringa fyra veckor i deras lägenhet i Spanien. Han unnade sig avkoppling och lata dagar och tyckte det kändes som att flera ton hade lyfts från hans axlar. Men bara några dagar efter att han hade kommit hem igen så började han känna sig rastlös. Han pratade fortfarande om företaget, och familjen märkte att den annars så sprudlande Petter hade blivit både tyst och lite tillbakadragen. Ångrade han redan försäljningen?

Petter, som hela sitt vuxna liv hade tagit stora, strategiska beslut, visste plötsligt inte alls vad han skulle göra. Efter tips från en vän tog han kontakt med oss för att få råd. Vi föreslog att han skulle göra ett tankeexperiment: Om du skulle använda samma strategiska planering för ditt liv efter att du sålt företaget, som när du planerade framtiden för företaget, hur hade du då gått tillväga?

Han kom snabbt på flera viktiga frågeställningar han hade haft när det gällde företagets utveckling, men som han lika gärna skulle kunna applicera på sitt liv.

  • Vad ska vi ha för mål?
  • Vilka värderingar är viktiga att ha i grunden när vi bygger upp verksamheten?
  • Vilken strategi är bäst för att nå målen?
  • Vad är en bra grund och struktur?
  • Vilka viktiga personer behövs?

Tillsammans påbörjade vi en process, där vi steg för steg la upp en plan för Petter och familjens nya ”verksamhet”.

Mål och medel

Vi la mycket tid på att diskutera mål. Petters tankar gick nästan direkt till hur han skulle kunna se till att pengarna från försäljningen gick till att uppnå målen. Petter kom snabbt fram till att det var viktigt för honom att trygga barnens och barnbarnens ekonomiska framtid, men också att han själv skulle ha tillräckligt för att leva vad han kallade ”ett gott liv”. Han ville också få lite mer tid över till familjen, samtidigt som han fortfarande ville kunna använda sig av de kunskaper och erfarenheter han fått under sin långa karriär.

Petters ena vuxna dotter, Frida, hade ett par år tidigare börjat engagera sig i ett nätverk för hållbar näringslivsverksamhet. Äntligen hade Petter tid att läsa en av de många rapporterna Frida hade lämnat kvar efter söndagsmiddagarna. Efter bara tio sidor var han helt uppslukad av vilka affärsmöjligheter som fanns när man började tänka på hållbarhet. Nu ville han se om det fungerade i praktiken också!

Strategiska möjligheter

När vi hade kommit fram till vilka mål vi hade kunde vi börja arbetet med att lägga upp en strategi. Vad skulle vara hans nya ”verksamhet”?

  • Starta något nytt på egen hand?
  • Starta ett företag tillsammans med andra?
  • Investera i någon annans bolag?
  • Finansiell förvaltning?
  • Filantropi?

Möjligheterna var många. Petter bestämde sig snabbt för att en stor del av pengarna skulle placeras hos fondförvaltare, där tanken var att få en avkastning som kunde ge ekonomisk trygghet till både honom själv och kommande generationer.

Men vad hade Petter själv egentligen lust att lägga tid på? Han var inte typen som ”bara reste och spelade golf”, som han själv uttryckte det. Han behövde hitta något han verkligen brann för – det som amerikanarna kallar för ”purpose”. Efter att ha funderat en stund konstaterade Petter att han ville använda sin kunskap och erfarenhet till att hjälpa andra att bygga upp sina verksamheter, men utan det ansvar det innebär att vara chef och arbetsgivare. Han valde därför att investera en del av pengarna i ett litet, nystartat företag, i samma bransch som han tidigare arbetade i. Att det nya företaget hade en tydlig grön profil passade också väldigt bra med de mål Petter hade satt upp för sig själv.

Skatt och stafett

Petter hade bombarderats med skatterådgivning från flera håll, både bra och mindre bra. Samtliga gick ut på hur Petter skulle kunna spara så mycket skatt som möjligt. Det visade sig emellertid tydligt att det hela var en fråga om mycket mer än bara skatt. Och att det inte var de sista, ynka skattekronorna som skulle få Petter att ligga sömnlös om natten. Vid ett eller annat tillfälle skulle ju barnen överta Petters alla tillgångar. Något som gjorde honom både glad och bekymrad. Här använde vi oss av en bild där vi såg på det hela som en stafett, där barnen i framtiden skulle ta över stafettpinnen. Även om de inte skulle springa idag, var vi eniga om att det var viktigt att de var redo att ta över pinnen den dagen Petters sträcka var avklarad. De var tvungna att få insikt i familjeföretagets åtaganden, men också i Petters tankar och idéer. Vi kom därför fram till att döttrarna skulle få varsin plats i styrelsen, utöver rollen som ägare.

Petters pension

När han sålde företaget blev Petter också av med en regelbunden inkomst. Som många andra grundare hade han inte lagt speciellt mycket pengar på en ordentlig pensionsplan för sig själv. Vi behövde därför göra en plan för Petters löpande behov, och hur han bäst kunde finansiera detta även i framtiden.

Planen

Planen fastställdes i ett dokument som Petter kom att kalla ”Familjeplanen”. Vi la till avtal som reglerade barnens engagemang i företaget. Vi satte också upp testamente, äktenskapsförord och framtidsfullmakt för Petter, Caroline och barnen.

För Petter var dock processen viktigare än de slutgiltiga dokumenten. Han behövde rätt och slätt bara någon som ställde de rätta frågorna, så hittade han de flesta svaren själv.

Idag är Petter involverad i uppbyggnationen av en ny verksamhet, men bara som ägare och styrelseledamot. Han får användning för sin kompetens och erfarenhet, men slipper det ansvar det innebär att dagligen leda en verksamhet. Barnen är med i familjeföretaget, och de lär sig hela tiden nya saker om hur det går till att bygga upp och vidareutveckla värden. Medan Petters liv som företagsägare var skilt från familjen, är familjeföretaget nu en naturlig del av den nya ”familjeverksamheten”. Det har också skapat en riktning och förutsägbarhet för hela familjen.

Det tog nästan ett år från att försäljningen var gjord till att planen var på plats. Antagligen hade det varit bättre om Petter hade påbörjat tankeprocessen redan innan försäljningen. Om han hade hamnat någon annanstans är inte säkert, men han skulle antagligen ha sluppit en hel del bekymmer på vägen.

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Läs mer om vår helhetliga förmögenhetsrådgivning här.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss