Finansiell rådgivning på dina villkor

Skriven av Formue

Finansmarknadens aktörer verkar i en komplex bransch som på många sätt påverkar våra liv. Konsumenterna erbjuds idag ett allt bredare utbud av finansiella produkter och tjänster. Den snabba utvecklingen av det finansiella tjänsteutbudet har gett större valfrihet och möjligheter att utforma finansiella lösningar, men också större svårigheter för kunden att överblicka och jämföra
olika alternativ.

Ända sedan vi startade Burenstam & Partners har vi jobbat med samma filosofi, att vara en utmanare som arbetar med tydliga principer och kompromisslös integritet. Vi bestämde oss för att ha en mycket tydlig roll, att agera enbart på kundens sida. Vi erbjuder en objektiv och opartisk rådgivning, utan att sälja egna produkter och utan egna intressekonflikter.

En utmanare som arbetar med tydliga principer och kompromisslös integritet

Vi är genuint intresserade av våra kunder och har ett långsiktigt helhetsperspektiv. För oss handlar det om att berika kunden utöver finansiella värden. Det innebär att vi vill tillföra kunskap och inspiration för att möta kundens framtida behov. Genom livets olika faser, i nya sammanhang, från frågor i micro- eller makroperspektiv arbetar vi dynamiskt. Vi dokumenterar kundernas behov och kunddialoger, såväl som analyser och rekommendationer. Vår prissättning är transparent, vi är oberoende av transaktioner och styrs därför inte av transaktionsintäkter, eller köpråd snarare än säljråd.

Burenstam & Partners erbjuder kvalificerad oberoende finansiell rådgivning. Vi utgår från varje kunds specifika behov, med insikter, expertis och lång erfarenhet skräddarsyr vi vår rådgivning. Genom att bry oss lite extra, vara lyhörda framåt och öppna för nytänkande och utveckling är vår ambition att vara bäst på marknaden. Vår framgång hänger på att vi levererar det resultat du vill ha och med passion, den vägledning du behöver.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss