4 psykologiska investeringsfällor att undvika

Skriven av Formue

Den genomsnittlige investeraren ligger en bra bit under marknadsindex vad gäller den årliga avkastningen, även om differensen blivit mindre med åren (se statistik från Dalbar’s 22nd Annual Quantitative Analysis of Investor Behavior nedan).

Men enligt en undersökning från Dalbar Inc. är det inte själva fond- eller aktieresultatet som spelar störst roll för hur stor avkastningen blir. Istället är det investerarens beteende samt psykologiska faktorer som avgör – och här är fyra av dessa:

1.


Övertro

Enligt undersökningar anser de flesta investerare att de är skickligare än genomsnittet. Många tror också att de besitter större kunskaper om marknaden än vad de egentligen gör. Oundvikligt leder denna övertro på sin egen förmåga till dåliga investeringsbeslut och förlorade pengar.

2.


Tunnelseende

Det är tämligen vanligt att förutsätta att marknadspriset, det nuvarande priset, är rätt pris för en aktie. Det beror ofta på att man inte tar sig tid till att bli tillräckligt insatt. Istället lägger man enbart sin tilltro till de senaste trenderna, nyheterna och händelserna utan att djupare analysera bolagets framtida potential eller reflektera över aktiens historik och genomsnittsvärden.

3.


Hybris

När något nytt och trendigt når marknaden, som sedermera skjuter i höjden, är det lätt att bli optimistisk. Risken är då att reptilhjärnan tar överhand och man investerar i någonting som man inte har särskilt god kunskap om (eller ens har råd med), med resultatet att avkastningen inte motsvarar förväntningarna.

4.


Mental accounting

De flesta värderar och utnyttjar sina pengar på olika sätt beroende på var pengarna kommer ifrån. Skatteåterbäring, bonusar och pengar som man fått i gåva spenderas ofta mer lättvindigt jämfört med inkomsten på lönekontot. Det här beteendet faller under begreppet ”mental accounting” och innebär att man tar finansiella beslut baserat på dessa mentala kategorier som man själv skapar – en fälla som kan bli förödande för individens investeringsstrategi på grund av att man analyserar kategorierna separat och missar att se helheten.

Att helt undvika dessa fällor är inte enkelt. Det man dock kan tänka på är att långsiktighet ofta är en bättre strategi än att sträva efter att hela tiden försöka tajma marknaden, även om frestelsen ibland kan vara stor. Genom att vara medveten om vilka fällor som finns och samtidigt satsa på en långsiktig investeringsplan minimeras risken för dåliga investeringar.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss