Döstädning – hur, varför och när är det läge?

Skriven av Caroline Lundh

Materialism kontra minimalism, halvglömda fonder, konton och försäkringar. Under livsfärden samlar vi på oss på flera fronter och någon gång behöver vi sortera, slänga, bevara, tydliggöra. Vad kan du göra redan idag för att få koll på vad du äger och inte lämna över ett viktigt men ofta bortglömt projekt på barn och barnbarn?

Japanskan Marie Kondo har fått miljontals människor att se över vad de ska spara och inte. En ägodel som ”utstrålar glädje” kan stanna i hemmet, inte omvänt. Hon menar att röja upp är att välja glädje. Städfilosofin anammas av förmögna i Hong Kong som med en ”decluttering expert” rensar upp i hem som är förgyllda och överlastade.

Att ta ansvar för sina ägodelar

Livets resa är en samling och att ta hjälp av en städninja i svart bälte för att rensa upp är inte helt fel. Det skandinaviska fenomenet ”döstäda” handlar om att ta hänsyn och anpassa. I boken Döstädning: ingen sorglig historia av författaren Margareta Magnusson står det just om att rensa i förråd och kartonger innan våra efterlevande tvingas göra det. Döstädning handlar egentligen inte om döden utan mer om att ta ansvar för sina ägodelar. Hit räknas även bankkonton, fonder, försäkringar – att inte lämna tillgångar i en röra och kanske med anvisningar i form av ett testamente.

En flytt är ett ypperligt tillfälle att rensa upp bland de mindre oväsentliga tillhörigheter som finns runt oss, och skapa tid att lägga på väsentligheterna. Att ge lugn och ro till sig själv, liksom till efterlevande som ska hjälpa till när dagen är kommen. Det kan vara skillnaden mellan en god sammanhållning och olycklig arvsuppgörelse – som ett vaccin mot framtida konflikter. Fördelen når även omvärlden sett ur ett miljö- och klimatperspektiv. Enligt naturvårdsverket är klimatpåverkan i Sverige i snitt nio ton per person och år. Till 2050 ska de genomsnittliga globala utsläppen vara högst ett ton per person. Vad kan du återanvända? Vad kan du rensa ut, ge bort eller kasta?

Så här kan du starta din döstädning – i olika steg:

1. Få koll på vad du äger och har idag

Starta med att se över vad du egentligen äger och starta städningen – vänta inte på finbesöket. Har du rensat ut oväsentligheter bland väsentligheter? Det kan vara sådant med ekonomiskt värde, också sådant med ett känslomässigt värde. Rensa ut och gör en sammanställning över dina mest värdefulla ägodelar samt var de finns. Tydliggör och dokumentera även eventuella ägarskap till olika rörelser/verksamheter.

2. Skaffa den städhjälp du behöver

Var öppen för goda råd och perspektiv från andra. Bjud hem barn, barnbarn och goda vänner en dag för att ha en genomgång. Kanske har de värdefull input i din döstädning. Vem vet om de tycker om något av det som gömmer sig i ditt hem, kanske byrån på vinden eller halsbandet i smyckeskrinet?

3. Upprätta viktiga livsdokument

Trots att du diskuterat, förberett och dokumenterat kan det finnas anledning att skaffa professionell hjälp för att upprätta olika typer av viktiga dokument. Exempelvis testamente, samboavtal, äktenskapsförord, gåvobrev, framtidsfullmakt, bouppteckning. Det kan också vara dokument som rör ägande, till exempel lagfarter, partneravtal, lånedokument.

4. Ge anvisningar om tillgångar och kontakter 

Var säker på att du har gett tydliga anvisningar om var du placerat viktiga tillgångar, till exempel nycklar, konton, lösenord – också kontaktuppgifter till exempelvis revisorer, advokater, affärskontakter och rådgivare. Glöm inte bort att även ha angett viktig information kopplat till försäkringar som exempelvis liv, sjuk, olycka, sjukvård.

Kom ihåg att du kan starta din döstädning närhelst i livet, tidigt som sent – också att en korrekt städning behövs titt som tätt. Kontakta din rådgivare för att få hjälp i några av dina delar.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss