Därför är tiden din vän i upp- och nedgångar

Skriven av Formue

Aktiemarknaden kan svänga snabbt på kort sikt. På lång sikt däremot är svängningarna ofta mildare och vi får ofta höra hur viktigt det är att tänka långsiktigt. Trots det är det lätt att känslorna tar över och att man istället agerar kortsiktigt – men tiden kan vara en väldigt god vän i oroliga tider.

Figuren nedan används ofta för att illustrera ett av värdena med en långsiktig investeringsstrategi. De blå staplarna visar sannolikheten för att uppnå en positiv avkastning på aktiemarknaden med olika investeringshorisonter, från en dag upp till en period om 20 år. Vi har använt oss utav amerikanska inflationsjusterade avkastningssiffror från 1928 och fram till idag. För att göra det enkelt har vi tagit utgångspunkt i ett engångsbelopp som har fått stå orört under respektive investeringshorisont.

Bättre ju längre du investerar

Figuren visar att sannolikheten för att uppnå en positiv avkastning ökar avsevärt med längden på investeringshorisonten. Under en 20-årsperiod har möjligheten till negativ avkastning nästan helt eliminerats. För de mycket korta perioderna, som en dag eller en vecka, är det nästan 50/50 om du tjänar eller förlorar pengar. Det är också värt att notera att det med en treårshorisont finns en 25-procentig risk att förlora pengar.

Håll dig till planen

I oroliga tider och under kriser, som vi fick uppleva tidigare i år, är det lätt att känslor tar överhanden och att pessimismen breder ut sig, och att stora summor går förlorade för att vi med det agerar felaktigt. Om man lyckas påminna sig själv om att portföljen ofta återhämtar sig själv igen och att man bör hålla dig till strategin kan man få en mer behaglig investeringsresa.

Det finns dock inga garantier för att historiska resultat kommer att upprepas i framtiden. Men det finns mycket som tyder på att det lönar sig att ha ett långsiktigt perspektiv när det uppstår kortsiktiga svängningar. Den erfarenhet vi har från tidigare kriser visar att investerare som har en bra långsiktig strategi tar sig igenom kristider med bättre avkastning än de som inte har en bra plan.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss