Charlotte Dufva är Formues nya Insurance Advisor

Skriven av Caroline Lundh

Vi hälsar Charlotte Dufva varmt välkommen till rollen som Insurance Advisor och Formue i Stockholm. Charlotte kommer närmast ifrån Carnegie och rollen som försäkringsrådgivare.

 – Det känns fantastiskt roligt att få välkomna Charlotte som har en mycket gedigen kunskap och erfarenhet från området och ett brett nätverk som kommer gynna våra kunder och bolaget, säger Ola Arvidsson, vice vd Formue.

Charlotte Dufva är Formues nya Insurance Advisor. Med 23 års branscherfarenhet kommer hon närmast ifrån Carnegie och rollen som försäkringsrådgivare mot segmentet entreprenörer och förmögna kunder. Charlotte har även erfarenhet ifrån Max Matthiessen, Kaupthing, Quesada Kapitalförvaltning och JRS Asset Management.

– Något som tilltalade mig var Formues arbetssätt där man omfamnar hela kundens liv, här och nu och framåt. Det finansiella, juridiska, skattemässiga, säkerhetsmässiga och känslomässiga, och inte kapitalförvaltning enskilt. Jag har verkligen fått ett oerhört varmt välkomnande och ansluter i en spännande tid där Formue vuxit och fortsätter att växa i Sverige och Norden.

I sin nya roll kommer Charlotte främst att bistå rådgivarna i kunddialogen på försäkringsområdet – även arbeta nära Formues familjerätts- och skattejurister. Hon kommer bland annat agera bollplank i försäkringsfrågor till rådgivare och kund, arbeta med kapitalförsäkringar för pension, pensionssammanställningar och även bistå med rådgivning kring pensionsuttag.

– Det kan handla om en entreprenör som drivit bolag och sparat pensionskapital men vill trappa ner och ha vägledning kring hur det totala kapitalet ska tas ut mest fördelaktigt. Det kan också vara en anställd som vill ha hjälp med att förvalta sitt pensionskapital, nå en bättre struktur och få koll på hur skyddet ser ut om någonting skulle inträffa, säger hon och fortsätter:

– Som försäkringsrådgivare får jag träffa väldigt många kunder med olika behov och förutsättningar men framför allt bistå och bringa klarhet samt struktur i något som lätt kan upplevas som ett dåligt samvete, något bortglömt eller bortprioriterat som ändå kan röra sig om relativt stora kapital.

Ola Arvidsson, vice vd Formue, kommenterar rekryteringen:

– Rekryteringen av ytterligare en Insurance Advisor är ett naturligt steg i vår tillväxtresa. För att kunna ge en riktigt bra heltäckande rådgivning till våra befintliga och nya kunder behöver vi kontinuerligt förstärka med fler kompetenta specialister. Det känns fantastiskt roligt att få välkomna Charlotte som har en mycket gedigen kunskap och erfarenhet från området och ett brett nätverk som kommer gynna våra kunder och bolaget.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss