Burenstam & Partners rekryterar ytterligare två kollegor

Skriven av Caroline Lundh

Rekryteringsresan fortsätter för Burenstam & Partners som nu anställer Malin Zöger och Cecilia Arkestad. Malin Zöger intar rollen som Head of Accounting på huvudkontoret i Stockholm och Cecilia Arkestad blir ny Regional Manager i Malmö.

– Jag är väldigt glad och stolt över att välkomna Cecilia och Malin till Burenstam & Partners. Rekryteringen ger oss förutsättningar i vår fortsatta uppbyggnad för att nå ut till de kunder som efterfrågar vår holistiska rådgivning, stöttad av en modern digital kundupplevelse där rådgivningen blir än mer central, säger Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners.

Burenstam & Partners rekryterar ytterligare två nyckelpersoner och kollegor och stärker med det upp huvudkontoret i Stockholm och kontoret i Malmö.

Till Stockholm och rollen som Head of Accounting rekryteras Malin Zöger. Malin är auktoriserad redovisningskonsult och kommer närmast ifrån rollen som redovisningsspecialist på den digitala redovisningsbyrån PE Accounting.

– Jag är imponerad över den enormt fina tjänst Burenstam & Partners lyckas leverera till kunderna. Från den holistiska och oberoende synen i rådgivningen, till hur man bygger upp expertteam runt kunden. Man vågar lyfta blicken och inte ensamt fokusera på avkastningen, samtidigt som det finns ett starkt hållbarhetstänk som går tvärs över bolaget. Personligen trivs jag även väldigt bra i tillväxtbolag och det märks tydligt att man storsatsar framåt.

Till Malmökontoret och rollen som Regional Manager rekryteras Cecilia Arkestad. Närmast kommer Cecilia från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet där hon ansvarat för partnersamarbeten och externa relationer. Innan dess har hon innehaft diverse chefspositioner, bland annat på SEB och Swedbank.

– Det känns väldigt spännande att komma in i det skedet bolaget befinner sig i nu. Jag har varit med i tillväxtresor och under förändringsfaser tidigare och tror mycket på Burenstam & Partners mål om att växa. Den filosofi man har kring rådgivning och förvaltning är fantastisk – en rådgivning som är oberoende och utgår ifrån kundens verkliga mål och planer för livet.

Malmökontoret, som är Burenstam & Partners mest sydliga kontor, kommer inom kort att stärkas med fler förmögenhetsrådgivare. I teamsammansättningen intar Cecilia Arkestad en central roll.

– Som en del av den spännande tillväxtfas och expansionsresa vi befinner oss i kommer vi inom kort att påbörja en rekryteringsprocess av nya kollegor till vårt rådgivningsteam här i Malmö. Vi ser fram emot att välkomna både nya kollegor och nya kunder till oss på Burenstam & Partners.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss