Investeringsåret 2021

icon

Ett år med stora avvikelser

Under 2021 har det varit stort fokus på klimat- och hållbarhetsutmaningar. Det är positivt eftersom vi behöver nya lösningar och anpassningar för att hantera dagens problem och framtidens behov.

Kapitalförvaltningen växte med 27 miljarder SEK till över 127 miljarder SEK under 2021.

100 mrd. 2020
127 mrd. 2021

“Vi har byggt en buffert med hög avkastning från börsen 2021”

Niclas

Niclas Hiller
Investeringschef Formue

Läs om år 2021 i rapporten

"Det är »kod röd« för mänskligheten, och åtgärderna vi vidtar de närmaste åren kommer att definiera vår existens"

frode
Frode Strand-Nielsen
Grundare och styrelseordförande i det privata aktiebolaget FSN Capital,
en av förvaltarna av PE-lösningarna som våra kunder har investeringar i.

Makro

Efter många år av låg och avtagande inflation gjorde inflationen comeback med besked under 2021. Trots detta höll centralbankerna i de stora västekonomierna styrräntorna nära noll.

Läs mer i rapporten
formue

24,9 % Global Equities
28,9 % Svenska Aktier

Aktier

Efter en överraskande stark aktiemarknad 2020 fortsatte optimismen in i 2021.


“Finansiella stödpaket och överraskande bra kvartalsresultat från amerikanska företag skapade en god stämning”

Niclas

Nicolas Guttormsen
Aktiechef

Trots detta och den snabba spridningen av omikronvarianten slutade avkastningen på nya toppnivåer i december. Stockholmsbörsen (SBXCAP) landade på 37 procent.

formue

Avkastning 2021

0,2 % Vår rekommenderade ränteportfölj
-0,9 %Vägt marknadsindex
1,0 % Meravkastning

Räntor

Under 2021 har vår exponering mot relativt låg räntekänslighet och högre kreditexponering lönat sig väl. 2021 fick vi en relativ meravkastning på 1 procent jämfört med referensindex.

Läs mer om räntor i rapporten

Alternativa investeringar

Private equity
Private credit
Fastighet
Hedgefond

51,5 %

Avkastning senaste 12 månaderna. Per den 30 september 2021.

11

Värdet av Private Equityportföljen är 11,0 mdkr vid utgången av 2021.

175 %

Bästa avkastning från enskilda förvaltare de senaste 12 månaderna.

Läs om private equity i rapporten
formue

Private credit

Under 2021 har vi fortsatt att se en kraftig ökning av allokering och planerad kommittering till private creditmarknader från de stora institutionella investerarna globalt.

Läs om private credit i rapporten
formue

Fastigheter

Våra fastighetsinvesteringar gav goda resultat under 2021. Årgångslösningarna gav en meravkastning på 2,4 procent jämfört med referensindex.

Läs mer om fastighetsmarknaden i rapporten
formue

Hedgefonder

Multistrategy Hedge (MH)
Hedgefondförvaltare har som spetskompetens att identifiera och anpassa sig efter förändringar i marknadsklimatet. 2021 var verkligen ett starkt år för vår flaggskeppsstrategi, Multistrategy Hedge, som steg 7,8 procent i MH SEK.*
*Estimat %.

MH:s investeringsportfölj

39 % - Aktier

30 % - Räntor och krediter

14 % - Private equity (sen fas)

8 % - Råvaror

6 % - Valutor

3 % - Fastigheter

Läs om hedgefonder i rapporten

Trots en hel del oro blev 2021 ett mycket starkt år på de finansiella marknaderna, speciellt för tillgångsslag med lite högre risk. Kommer uppgången att fortsätta?

Fredrik Lie-Nielsen och Michael Livijn tittar på faktorer som kan påverka marknaden under det kommande året. Fredrik Lie-Nielsen
Fredrik Lie-Nielsen,
CIO Investeringsavdelningen
Christian
Michael Livijn,
Chefsstrateg

Läs rapporten

Vår rådgivning

Oavsett vart du befinner dig i livet, kan vi hjälpa dig att nå de mål du önskar.

Boka din rådgivning idag.

Vill du lära dig mer? Fyll i vårt kontaktformulär så hör vi av oss inom kort.

Kontakta oss