Vår vision är att ge våra kunder ett rikare liv

I den visionen finns ett ansvar för att bevara och utveckla värden för våra kunder, men också för samhället i stort.

Ditt val – din portfölj

Alla investeringar påverkar miljön. Det gäller oavsett om du investerar direkt i ett bolag, via indexfonder eller väljer en aktiv förvaltning. Vårt huvudsakliga tillvägagångssätt när vi rekommenderar investeringar är hållbar omställning. Det innebär att vi i våra rekommenderade investeringar huvudsakligen väljer att påverka bolag att genomföra hållbarhetsförändringar, framför att exkludera bolag från investeringar.

Vi vet att våra kunder har olika kunskaper, erfarenheter och önskemål. Vår uppgift som rådgivare är att leverera tjänster som är i linje med våra kunders behov. Därför har vi rekommenderade investeringslösningar både för kunder som önskar investera mer i bolag med innovativa hållbara lösningar och för kunder som önskar att exkludera och välja bort vissa bolag.

Formues mål och åtgärder

  • Följa och löpande rapportera vår utveckling mot FN:s hållbarhetsmål
  • Erbjuda lösningar med låga koldioxidutsläpp till kunder som önskar det

Vi ska nå våra mål genom att investera i den gröna omställningen

Formue investerar i grön omställning så att vi ska nå våra uppsatta mål inom hållbarhet och bidra till att nå FN:s hållbarhetsmål. Det innebär att våra kunders investeringar bidrar till den gröna omställningen genom att positivt påverka de förvaltare vi investerar i. Så väljer vi ut fonder och påverkar förvaltarna:

icon

Univers

Bland världens över 10 000 förvaltare söker vi efter och väljer ut de bästa, aktiva förvaltningsmiljöerna. Dessa förvaltare har de bästa förutsättningar för att sätta upp bra, hållbara kriterier när de gör sina investeringsval. Förvaltarna har möjlighet att undvika investeringar som inte uppfyller deras kriterier, och de följer på ett bra sätt upp de bolag de investerar i.
icon

Selektion

När vi väljer förvaltare genomför vi analyser och intervjuer. Vi ser över om ESG och hållbarhet är integrerat i förvaltarens investeringsprocesser och hur hållbarhet integreras, följs upp och redovisas. En av de faktorer som beaktas är om förvaltaren åtar sig externa åtaganden genom medlemskap i relevanta forum. Förvaltare som kan göra investeringar som regelbundet bryter mot FN:s normer och konventioner är uteslutna.
icon

Utvärdering

Vi följer noga de förvaltare som har fått vår tillit för att säkerställa att de håller vad de lovat och för att vidareutveckla deras arbete med ESG. Bland annat önskar vi att förvaltarna har en dialog med portföljbolagen om implementering av lämpliga omställningsplaner. Vi mäter regelbundet resultatet av vårt arbete med ESG.
Vi skräddarsyr portföljen efter dina önskemål

 

1. För dig som vill påskynda den gröna omställningen genom att investera i bolag som utvecklar nya lösningar

De flesta investeringsportföljer innehåller bolag som hjälper till att lösa klimatutmaningarna, till exempel leverantörer av förnybar energi, tillverkare av elbilar eller koldioxidavskiljare. Men bland världens företag utgör dessa bara en liten andel. För de kunder som vill ha en ökad andel av den typen av företag kan vi rekommendera utvalda fonder som aktivt investerar i klimatlösningar inom till exempel ren energi, energieffektivitet, vattenrening och hållbart jordbruk.

Det är viktigt att tänka på att den typen av impact-fonder inte bör utgöra en för stor del av den totala portföljen, eftersom det är fokuserade investeringar som koncentrerar risken till ett fåtal branscher.

Exempel på områden du kan investera i:
icon

Rent vatten

Innovativa lösningar som renar vatten och hjälper till att bekämpa bristen på rent vatten.

 

icon

Energibesparande åtgärder

Innovativa lösningar som minskar energiförbrukningen.

 

icon

Transporter med låga utsläpp

Transportlösningar som minskar utsläppen.

 

icon

Cirkulära lösningar

Lösningar som bidrar till att minska nedskräpningen och öka återanvändningen.

 

2. För dig som inte önskar investera i bolag som är involverade i kontroversiella branscher eller associeras med höga utsläpp

För de kunder som vill ha en portfölj med lägre klimatutsläpp idag, kan vi sätta ihop en rekommenderad portfölj som exkluderar bolag och branscher som har höga utsläpp. Det inkluderar ofta kol och fossilbaserad energi, eller andra högutsläppsbranscher inom industri eller transport.

Det är viktigt att komma ihåg att exkludera inte innebär att ett bolags verksamhet försvinner. Många branscher måste ha en plan för att anpassa sig.

 

Vi på Formue är medvetna om att vår verksamhet påverkar den miljö vi verkar i. Vi har därför förbundit oss att bidra där vi kan för att stödja uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål. Vi har även ett ambitiöst mål för att eliminera det klimatavtryck vi som verksamhet har.

Kontakta oss