Webbinarium: Nu sammanfattar vi 2022 – turbulens, börspsykologi och spaningar framåt

Skriven av Formue

I årets sista webbinarium får du möta några av våra specialister som delar med sig av tankar och insikter från året som har gått, vi får även några framtidsspaningar för 2023.

Tillsammans med vår vd Lars Uppsäll får du möta vår Wealth Manager Lina Bjuhrberger som berättar mer om hur vår modell har satts på prov under 2022 och hur dialogen har sett ut med våra kunder. Vår hållbarhetsspecialist Philip Mitchell ger dig en inblick i hur ESG och hållbara investeringar har påverkats under året och chefsstrateg Michael Livijn delar med sig av sina tankar om marknaderna – blev det som han trodde vid ingången av året?

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss