Ukrainakrisen och Formues kunders investeringar

Skriven av Niclas Hiller

Formue står solidariskt bakom initiativet att införa sanktioner mot Ryssland och exkludering av ryska investeringar.

Den militära invasionen av Ukraina är ett brott mot den internationella folkrätten. Vi fördömer handlingen och har beslutat att Formues kunders kapital inte ska vara investerat i rysk aktivitet eller i ryska bolag. Våra tankar och stöd går till det ukrainska folket i denna fruktansvärda situation.

Avveckling av rysk exponering

Formue är en oberoende rådgivare med en holistisk investeringsfilosofi viket innebär investeringar i både noterade och onoterade bolag. Portföljerna har en hög andel utländska investeringar och vi följer löpande hur våra kunders kapital blir investerat. På aggregerad nivå i koncernen har kunderna mindre än 0,2 procent investerat i ryska bolag och statsobligationer.

Formues kunder investerar inte direkt i enskilda aktier och obligationer, utan i olika fonder som förvaltas av externa kapitalförvaltare. Formues investeringsavdelning kan därför inte exkludera bolag direkt, men kan utesluta investeringar i fonder som inte följer våra riktlinjer.

Vad gör Formue?

Vi har dialog med alla våra förvaltare för att försäkra oss om att de inte gör några nya investeringar i Ryssland. Vi har också en direkt dialog med de förvaltare som har exponering mot Ryssland i dagsläget. De svar vi fått visar att de ämnar avveckla exponeringen så fort det är möjligt, och att de står bakom vår policy att inte investera/finansiera aktivitet i Ryssland.

Bifogat nedan är det brev vi skickat till alla våra förvaltare där vi redogör att vi inte vill vara exponerade mot Ryssland och att eventuell exponering ska avvecklas så fort som möjligt.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss