Enhörningsbolaget Epidemic Sound – från idé till verklighet

Skriven av Formue

Under Formuedagen 2022 klev enhörningsgrundaren Oscar Höglund upp på scenen. Oscar Höglund är handelsstudenten som blev vd och medgrundare till enhörningsföretaget Epidemic Sound. Under Formuedagen 2022 pratade Oscar om resan med Epidemic Sound, från idé till verklighet. Han avslöjar de misstag de har lärt sig mest utav under bolagsresan, att ”under promise and over deliver”, om stora mängder kapital som kommer med ett samhällsansvar, att inte göra mediokra saker – och han svarar på vad han skulle göra om han hade extra tid!

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss