Caia Cosmetics expansionsresa med storägaren Verdane

Skriven av Formue

Cecilia Nytorp från Private equity-bolaget Verdane medverkade under Formuedagen tillsammans med Johanna Eriksson Hamrén, tf vd på det miljardvärderade skönhetsbolaget Caia. Johanna leder Caias expansionsresa och den dagliga driften, Cecilia sitter (bland annat) i styrelsen på Caia, som Verdane också är storägare i. Under Formuedagen 2022 pratade Cecilia om Caias imponerade snabba tillväxt och höga marginaler och att ta nästa steg i tillväxtresan tillsammans – Johanna om att 2021 omsätta över 300 miljoner med runt 400 produkter och att använda influencer marketing som ett framgångsrecept och central del för Caia.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss