Familjeföretaget Hestra-gloves

Skriven av Formue

Anton Magnusson är den 33-åriga vd:n som tillhör den fjärde generationen i familjebolaget Hestra-gloves som tillverkar över 2,5 miljoner handskar årligen. I klippet hör du Anton under Formuedagen 2022 prata om livet som en av Sveriges två handskmakare, om att driva bolag tillsammans med familjen, en lång utbildning, gesällprov, lönsamhet, e-handel och förmågan att möta olika viljor och förväntningar från en generation till en annan.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss