Oberoende för dig och för oss 

Skriven av Formue

Ordet ”oberoende” används av många, om mycket. Men det är sällan som vi verkligen tänker igenom vad vi konkret menar med det. Det kan emellertid vara en värdefull övning som avslöjar mycket om vad som verkligen betyder något för oss.

Vad innebär oberoende för dig?

Kanske vill du skaffa oberoende för att bo halva året i en europeisk storstad? Eller leva vid havet? Att ordna livet så – bli oberoende – handlar naturligtvis inte bara om pengar. Har du en funktion i ett företag som komplicerar detta? Eller barn i skolåldern som inte utan vidare kan flyttas runt? Okej, då kanske drömmen inte går att förverkliga nu, med en gång. Men du kan planera för framtiden, planera för hur och när allt ska förverkligas. 

Då du blir äldre kan innebörden av oberoende förändras. Kanske innebär oberoende nu att bo närmare barn och barnbarn. Eller möjlighet att bidra till deras oberoende. Och troligtvis önskar du – att i så hög grad som möjligt – leva ditt liv oberoende av hälsoproblem. Du vet inte säkert hur din hälsa kommer att utveckla sig, men du kan planera för att få största möjliga handlingsutrymme. 

Det finns otaliga andra innebörder som du kan lägga i ordet oberoende. Oberoende nog för att kunna välja att kasta dig ut i nya affärsprojekt när du säljer din gamla verksamhet. Oberoende att segla oftare, eller lära dig ett nytt språk. Oberoende att lägga mer tid på välgörenhet. Oberoende för nästa generation. Oberoende från materiella bekymmer. Oberoende att uppfylla gamla drömmar. 

Oberoende eller icke oberoende i finansbranschen

Då Burenstam & Partners grundades 2004 var det med det uttalade målet att vara och förbli oberoende. Vi noterade att väldigt många finansrådgivare stod i spagat mellan motstridiga intressen, och att kundens bästa bara var ett av dem. Deras råd hade inte alltid kunden i fokus. Vårt oberoende handlar egentligen om att vi ska vara fria att stå på kundens sida, och bara där. 

De flesta banker ger råd om besparingar och investeringar till sina kunder. Många av dessa banker har också fondförvaltare i staben. De ska tjäna pengar åt banken genom att erbjuda fondprodukter. Därmed kan kundernas rådgivare påverka bankens intjäning genom att råda kunderna att köpa bankens egna produkter, oavsett om dessa produkter är de som passar kunden bäst eller ej. 

På grund av sådana intressekonflikter har många kunder betalat onödig och ibland dolda kostnader – en förlust – eftersom deras rådgivare inte har var fria att ge oberoende råd. EU-direktivet MIFID II, som trädde i kraft i januari 2018, infördes delvis för att motverka detta problem. Bland annat på grund av risken för sådana intressekonflikter har Burenstam & Partners sedan starten hållit hårt på sitt oberoende och erbjuder inga egna produkter. 

Istället tillhandahåller vi produkter från utvalda förvaltare. Dessa betalar som regel provisioner när vi förmedlar deras produkter till dig som kund. Många finansiella rådgivare stoppar pengarna i egen ficka, och har därmed också incitament att styra sina kunder mot de fondleverantörer som betalar de största ersättningarna.  När Burenstam & Partners får denna typ av ersättningar överför vi dem oavkortat till kunden. Detta gör vi för att du aldrig ska behöva tvivla på att våra råd ges med sunda motiv och intentioner.

Vår avgiftsmodell är transparent, så att du vet hur mycket du betalar. 

Börsnoterade företag värderas i hög grad utifrån sina kvartalsrapporter och resultat, ofta på bekostnad av långsiktig planering och tillväxt. Kortsiktighet är sällan en bra metod för den som vill bygga, bevara och efterlämna en förmögenhet. Detsamma gäller för en verksamhet som vår, som ska ge råd som är giltiga och bra över decennier och generationer. Som ett privatägt (icke börsnoterat) företag undgår Burenstam & Partners kortsiktighetens förbannelse. Vi har ett uttalat långsiktigt perspektiv, med en tidshorisont som sträcker sig över generationer – både avseende oss själva och våra kundförhållanden. 

För dig och din familj kan oberoende betyda flera olika saker samtidigt. Så är det också för oss. I 14 år har Burenstam & Partners framhållit vårt eget oberoende. För oss är det ett hedersepitet, samtidigt något som vi fyllt med ett konkret innehåll: Oberoende att ge de bästa råden utan dolda motiv. Oberoende att vara långsiktiga. Oberoende för att stå på kundens sida, och bara där. 

Lär mer om vår syn på oberoende här.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss