Marknadsläge 10 augusti

Skriven av Formue

Överhettningsoron har minskat – men har aktiemarknaden eller räntemarknaden rätt?

Vi tar pulsen på andra kvartalets tillväxt och inflation och går in på Cementa-stoppet – vad innebär det för den svenska industrin? Stjälper eller hjälper Storbritannien och Brexit småföretagare – och vad händer med Kinas inhemska techbolag? Aktiemarknaden tuffar på och överhettningsoron har minskat – men vem har rätt, aktiemarknaden eller räntemarknaden?

Se inspelningen av webbinariet här

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss