Kan man förbereda sig för en ”svart svan”?

Skriven av Formue

Pandemier har länge funnits på listan över möjliga riskfaktorer som är av stor betydelse för både ekonomin och samhället. Men det var få som såg de enorma konsekvenserna coronakrisen skulle få. Hade det varit möjligt att planlägga för det oväntade? 

Coronaviruset har av många kallats en ”svart svan”, ett uttryck som används för händelser som anses vara osannolika och som orsakar enorma konsekvenser. För de allra flesta har virusets omfattande ringverkningar kommit som en chock. Frågan är om det hade varit möjligt att planera för en sådan händelse? 

Svaret visar sig (kanske överraskande) vara ja, även om vi bara befinner oss några veckor in i en pandemi som nog kommer att prägla världen under lång tid. Vi ser att de som har lagt tid och kraft på att lägga en god plan hanterar krisen bättre än många andra. Inte för att de såg krisen komma, men för att de har en insikt i sin situation och sina behov, och för att de redan har tänkt igenom möjligheten att världen inte nödvändigtvis alltid kommer att vara som den är. Det är oerhört värdefullt när sådana oförutsedda händelser inträffar. 

Planen måste täcka hela ”balansen”

Men det ställer krav på planen. Vi på Burenstam & Partners bygger våra kunders finansiella plan baserad på ett ramverk i tre delar. Planen ska ge trygghet för att du ska kunna leva det liv du vill, oavsett vad som händer. Den ska bidra till att bevara och utveckla de värden du har skapat  och den ska bidra till att skapa för att förverkliga drömmar på de arenor du vill. 

 

Medan en traditionell finansiell plan normalt fokuserar på den finansiella portföljen (som vi kallar ”bevara & utveckla”), anser vi att det är helt avgörande att inkludera större delar av kundens liv och ”balans” i planen. Det finns nämligen en stor chans att förändringar utanför portföljen kommer hstörst betydelse för om man lyckas med förvaltningen av sina finansiella värden. 

Att bevara och utveckla är centralt

Naturligtvis är det viktigt att ha en bra plan för den finansiella portföljen när vi upplever marknader som nu. Portföljen måste anpassas till kundens behov och inte minst riskprofilen, så att de svängningar som kommer inte skapar onödiga problem eller oro. Erfarenheter från tidigare kriser visar att investerare som har en långsiktig plan, och klarar att hålla sig till den oavsett hur marknaderna utvecklas, tar sig bättre ur kriser än de som inte följer en tydlig plan. Mycket tyder på att det även gäller den här gången. 

Tryggheten utmanas

Den stora osäkerheten för många ligger även utanför finansmarknaden. Sjukdom, nedstängningar, permitteringar och uppsägningar skapar oro. Många upplever en förändrad vardag och för vissa påverkar det också den privata ekonomin. Erkännandet av vad den egna levnadsstandarden kostar kommer kanske först den dagen när inkomstströmmen reduceras eller i värsta fall bortfaller helt. Naturligtvis upplever de som har varit medvetna om detta, och till och med tagit höjd för inkomstbortfall i sin plan, inte samma osäkerhet. 

Att skapa innebär att ta risk

Många upplever också utmaningar för företag de äger. Som entreprenör har du spenderat tid och pengar på att skapa något nytt. Kanske var produkten äntligen redo för marknaden. Det var dags att skörda. Sedan försvinner hela marknaden över en natt, som en direkt eller indirekt konsekvens av de extrema åtgärder som har införts. I en sådan situation är det en stor fördel att vara medveten om hur verksamheten finansieras och hur den kommer att kunna tackla olika händelser. Det är också viktigt att ha bra ägaravtal, så att bra beslut kan tas snabbtDet är därför en viktig del av ägarnas finansiella plan. 

Planläggning fungerar

Det är alltså möjligt att planlägga för det oförutsägbara. Att förstå den egna situationen och ha övervägt möjliga scenarier kommer vara till stor hjälp. Det faktum att det är fastställt i en tydlig plan, förankrad hos alla involverade, gör det enklare för alla att hålla sig till planen – med eventuella justeringar som kan behöva göras. Om man även har viktiga dokument som aktieägaravtal, fullmakter, testamenten och framtidsfullmakter på plats, bör man vara väl rustad. Mest sannolikt får man aldrig behov av dettdenna kris, men tryggheten av att ha saker och ting på plats är ofta helt avgörande för att kunna fatta goda beslut. 

Det är just nu för tidigt att uttala sig kring vilka konsekvenser viruset kommer att få. Vad vi vet är att det påverkar oss alla. Vi kan dock säga att vi aldrig har sett en finansiell plan som har tagit höjd för coronaviruset, som ju kan kategoriseras som en “svart svan”Men vi har hjälpt våra kunder att ta fram planer som gör dem mer redo i krisen vi nu befinner oss i – än de som står utan en plan. 

 

 

 

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss