I oljeraset är USA elefanten i rummet!

Skriven av Alexander Heiberg

I oljeraset är USA elefanten i rummet! Se dagens DI Tv med Burenstam & Partners chefsekonom Rose Marie Westman.

Se inslaget från DI TV här.

 

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss