Hur mår världsekonomin – och hur påverkar flaskhalsar?

Skriven av Caroline Lundh

Bristen på halvledare och väntetider på containertransporter är kännbar – flaskhalsar som kan vara ett hot och bromsa upp återhämtningen framåt, eller? Vi ser tendenser till överhettning och avkylningar men vilka ekonomier kan medvetet ha eldat på och överhettat sin ekonomi, vilka väljer att kyla ner sin ekonomi – och varför? Kan en global överhettning rubba balansen mellan efterfrågan och utbud och trigga en inflationsökning – och vad är centralbankernas roll i detta? Vad innebär Kinas ”common prosperity” – och kommer Kina vara ett föredöme för andra när det gäller fördelningspolitik? Detta och en hel del annat får du höra mer om i det senaste avsnittet av Förmögenhetspodden tillsammans med makroexpert Rose Marie Westman och Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss