Hjälpte kvinnor i Etiopien igenom covid-krisen

Skriven av Ingun Stray Schmidt

Tillverkning av munskydd blev räddningen under pandemin för många tiotals kvinnor i Etiopien tack vare välgörenhetsstiftelsen Partnership for Change (PfC). Burenstam är huvudsaklig samarbetspartner till PfC, som gör ett viktigt arbete för att främja flera av FN:s hållbarhetsmål.

Omkring hälften av världens befolkning har så låga inkomster att de inte kan leva på dem. Många av dessa är kvinnor och unga, och särskilt i Asien och Afrika är utmaningarna stora. En förutsättning för hållbar utveckling är att skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetsplatser genom anständigt arbete. Partnership for Change (PfC) är en ideell organisation som bidrar till hållbar utveckling genom att bland annat skapa arbetsplatser för kvinnor lokalt, så att de blir ekonomiskt oberoende. Genom att ingå partnerskap med näringsliv, entreprenörer, filantroper, investerare och myndigheter skapar PfC konkreta resultat mot FN:s hållbarhetsmål.

”Från ved till vävning”

PfC har koncentrerat insatsen i Etiopien. ”Från ved till vävning” är ett av de större projekten som organisationen har jobbat med de senaste åren. Kvinnor som tidigare var vedbärare och knappt tjänade till sitt uppehälle har fått utbilda sig och är nu duktiga vävare. Med ekonomiskt, operationellt och strategiskt stöd från PfC hade väveriet före pandemin utvecklats till ett hållbart företag. Uppemot hundra kvinnor hade fast inkomst från vävningen. Att ha en arbetsplats att gå till har skapat ökad jämställdhet, bättre förutsättningar för kvinnornas familjer och lett till att barnen kunnat gå i skolan. En av framgångsfaktorerna bakom väveriet har varit att PfC lyckades få ett samarbete med Paradise Fashion, en av Etiopiens mest kända designer.

Fick anständigt arbete: En av framgångsfaktorerna bakom väveriet har varit att PfC lyckades få ett samarbete med Paradise Fashion, en av Etiopiens mest kända designer.

– Coronakrisen ledde tyvärr till att Paradise Fashions försäljning föll dramatiskt. För att se till att väveriet kunde upprätthålla produktionen startades tillverkning av munskydd, tack vare stöd från PfC, berättar stiftelsens vd Oscar Haugejorden. Han har tagit över efter Anne-Karin Nygård, som nyligen gick i pension.

– Det här projektet sysselsatte 45 kvinnor vid väveriet och 20 sömmerskor hos Paradise Fashion. Paradise Fashion har gett tillbaka till det lokala samhället genom att dela ut 5 000 gratis munskydd till vävningsgruppen i Gullele. Nu är produktionen i Paradise Fashion igång igen och butiken vid ett av stadens hotell har öppnats igen. Det betyder att fler kvinnor kan återgå till arbetet.

Läs mer om de olika projekten här

Jobbar via partnerskap

Förutom att ha duktiga partners i Etiopien är PfC beroende av samarbete med partners i Norge. En rad privatpersoner, ideella föreningar och verksamheter bidrar till hållbar utveckling genom att stötta PfC:s arbete. Bland de finansiella partnerna finns AKO Foundation, Erna og Knut Engs Barnefond, Grieg Foundation och Ivar Løges Stiftelse. Ett viktigt projekt för PfC har varit samarbetet med blomkedjan Mester Grønn. Tillsammans med Mester Grønn och lokala partners startade PfC ett företag i Etiopien som tillverkade handgjorda korgar. Deras första, stora uppdrag var på 8 000 korgar som exporterades till Norge för försäljning i Mester Grønns butiker sommaren 2019. Projektet sysselsatte 300 kvinnor och de kvinnor som deltog fick lära sig att fläta korgar enligt bestämda mått.


Flätade korgar för Mester Grønn: Deras första, stora uppdrag var på 8 000 korgar som exporterades till Norge för försäljning i Mester Grønns butiker sommaren 2019. Projektet sysselsatte 300 kvinnor och de kvinnor som deltog fick lära sig att fläta korgar enligt bestämda mått.

– Många av våra finansiella partners ägnar sig åt filantropiskt arbete. De vill stödja oss eftersom de tror på vår metod. Det ekonomiska stödet ges antingen direkt till ett bestämt projekt eller som ett generellt projektstöd. Andra vill bidra med sin kompetens, säger Haugejorden, som gärna träffar intresserade för att diskutera potentiellt samarbete.

Inbjuder till samarbete

– Om någon vill ta socialt ansvar genom att bidra till att skapa tillväxt i ett utvecklingsland kan de med PfC som partner välja projekt och följa detta nära. Vi är öppna för idéer och kommentarer.

Haugejorden lyfter fram att PfC har utvecklat en modell som fungerar och som kan utvidgas till flera projekt.

– Vi kan alltid bli bättre. Vi vill särskilt vidareutveckla vårt samarbete med näringslivet, både i Etiopien och Norge, och öka vår möjlighet att utveckla innovativa pilotprojekt som kan skalas upp, säger han.

– PfC har alltid varit en ärlig organisation med stor självinsikt. Vi planerar att vidareutveckla våra rutiner för insamling av data, analyser och insikter så att underlaget för vår modell dokumenteras ännu bättre, och för att se till att våra projekt fortsätter med samma höga standard även när de blir större och mer komplicerade.

Förskolor

En viktig förutsättning för att få fler kvinnor i arbete är att barnen har möjlighet att vara på förskolan. Därför engagerar sig PfC för att skapa en rad Montessori-förskolor och att lära upp pedagoger, assistenter och ledare. Dessutom har organisationen ett förskoleprojekt med barn som är födda och uppvuxna i fångenskap tillsammans med sina fängslade mödrar. Det finns inte någon skola eller något annat organiserat för barnen. De tillbringar hela dagen med sina mödrar och de andra intagna och har inte möjlighet att lämna fängelseområdet.

Skapar förskolor: En viktig förutsättning för att få fler kvinnor i arbete är att barnen har möjlighet att vara på förskolan. Därför engagerar sig PfC för att skapa en rad Montessori-förskolor och att lära upp pedagoger, assistenter och ledare.

– Många av barnen riskerar att tillbringa hela barndomen i fängelse. PfC vill bemöta utmaningarna för barnen och mödrarna genom att starta en förskola för små barn i fängelset, säger Haugejorden.

– Målet är att förskolan ska kunna erbjuda en trygg och stimulerande miljö för barn och göra det möjligt för mödrarna att delta i kurser och annat i fängelset. Planering och förarbete är redan igång.

Vill du veta mer om PfC? Kontakta Oscar Haugejorden på oscar.haugejorden@pfc.org

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content på Formue

Ingun är ansvarig för innehåll och PR på Formue. Hon har redaktionellt ansvar för allt skriftligt material som publiceras på Formues blogg Insikt, samt rapporter som produceras av Formues marknadsavdelning. Hon är även koncernens presskontakt.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss