“Har haft en beställning på en kristallkula i 20 år men den är restnoterad”

Skriven av Formue

Sista avsnittet för året är här! Vi rundar av 2021 och tittar i backspegeln. Vilken var triggern för en aktiemarknad som gick som tåget, och varför höll sig räntesidan lugn? Vi går in på hur det såg ut längre ut på riskskalan med bland annat high yield och för tillgångsslag som hedgefonder, private equity och fastigheter.

Michael Livijn beskriver året som ett år med ett spännande avslut med en varannan-månads-marknad ömsom en marknad med dagliga svängningar. Men kommer svängningarna förfölja oss in i 2022? Faller inflationen tillbaka? Vilken roll får centralbankerna? Hur kommer tillväxt och konjunktur te sig och har vi ett monsterår vinstmässigt framför oss? Varför är egentligen vinstutvecklingen så central?

Frågorna är många och leder oss in på diskussioner om prognoser, en verklighet som ofta har en annan tanke och varför vi bör ha en stor portion ödmjukhet för tiden som väntar. I sammanhanget pratas det om förutsättningar, förhoppningar, förväntningar, “grand plans” och “unkown unknows”. Vad Michael Livijn menar med det hör du i avsnittet!

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss