Formue satsar i Danmark

Skriven av Formue

Formue stärker sin nordiska position inom Financial Life Management. Det senaste året har Formue fördubblat antal kontor i Sverige, öppnat ett kontor i Norge och under årets första kvartal öppnas det första kontoret i Danmark.

– Att få ta vårt erbjudande till en helt ny marknad och öppna kontor i Köpenhamn blir ett spännande nytt kapitel i vår historia, säger Formues vd Lars Uppsäll.

Svårt att skilja aktörer ifrån varandra

Marknadsundersökningar som Formue har genomfört inför den danska etableringen bekräftar att det finns ett stort behov av en aktör med ett oberoende, öppet, enkelt och personligt erbjudande, i kombination med digitala lösningar och investeringslösningar inom både aktier, räntor och alternativa investeringar. Förmögna danskar upplever också ofta att det finns ett komplicerat språkbruk med opersonlig och säljinriktad rådgivning, där det är svårt att skilja på konkurrenterna och förstå vad man egentligen betalar för.

– Grunden i vår rådgivning är en heltäckande kartläggning av kundens finansiella liv och en skräddarsydd plan för förmögenheten. Då Formue inte har egna investeringsprodukter jobbar våra rådgivare enbart på uppdrag av våra kunder med deras intressen som ledstjärna med tjänster inom bland annat kapitalförvaltning, juridik, hållbarhet, redovisning och generationsskiften. Givet den stora efterfrågan av oberoende förmögenhetsrådgivning bland danska kunder och Formues starka erbjudande kommer vi att kunna ta en framträdande position på den danska marknaden, säger Lars Uppsäll.

Unikt erbjudande

Formue Danmark kommer att ledas av Michael Stern Madsen som tidigare har arbetat som biträdande chef för rådgivningen i Oslo. Michael Madsen är på plats i Formues lokaler på Amaliegade 27 centralt i Köpenhamn och gläder sig till att öppna upp kontoret för kunder.


På plats i Köpenhamn: Managing Director Formue Danmark Michael Stern Madsen.

– Formue etablerar sig på den danska marknaden med ett unikt koncept. Vi erbjuder ett brett utbud av investeringar till institutionella priser utan risk för intressekonflikter. Formues uppdrag som rådgivare är att göra livet bättre här och nu och i framtiden för våra kunder. Det kräver mer än att generera en bra avkastning. Det handlar om att kunderna ska känna sig trygga i den övergripande planen för livet som är anpassat efter deras behov. Samtidigt är bra digitala lösningar viktigare för allt fler och där har Formue en konkurrensfördel med sin prisbelönta digitala plattform, säger Michael Stern Madsen.

Stark efterfrågan på rådgivning

Trots det oroliga läget på finansmarknaderna ser vi fortsatt en stark efterfrågan på Formues tjänster. Formue fördubblade antalet lokalkontor i Sverige till totalt sex under 2022 med nya etableringar i Uppsala, Jönköping och Halmstad. Det nya kontoret i Köpenhamn blir Formues tjugofemte kontor, där övriga 18 kontor finns i Norge.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss