Formue är vinnare för sjunde året i rad

Skriven av Formue

Formue Norge rankas som bästa private banking-aktör för sjunde året i rad av Kantar Sifo Prospera.

Formue stärker sin position som Norges ledande företag inom Private Banking. Det visar den senaste undersökningen för 2022 gjord av Kantar Sifo Prospera, där kunderna fått säga sitt och ge sin feedback på hur nöjda de är med kundrelationen. Formue toppar kategorierna och får högsta betyg i 12 av de totalt 13 kategorierna, och uppnår med det sitt högsta score någonsin.

“Tacksam och stolt”

– Vi vill ännu en gång ge ett stort tack till våra kunder för deras tillit. Vi är otroligt stolta och tacksamma över att ännu en gång toppa undersökningens olika kategorier. Extra glädjande är den väldigt fina feedback vi fått inom personlig service och personlig kontakt. Det visar att kunderna värdesätter den nära och personliga dialogen de har med våra rådgivare och specialister tillsammans med våra användarvänliga digitala lösningar, säger Øystein Bø, vd Formue Norge.

Medan branschgenomsnittet faller från fjolåret till i år, visar Formue på en stadigt uppåtgående trend.

Trygghet i oroliga tider

En viktig återkoppling är hur kunderna ser på Formues investeringskompetens. Trots vändpunkten i ekonomin under 2022 uppnår vi ett högre score i denna kategori i årets undersökning. Øystein Bø poängterar att det grundläggande arbetet med att förbereda sig för oroliga tider görs i god tid.

– Det handlar om att ha en process som leder fram till en väletablerad plan för förmögenheten. En bra plan har tagit höjd för att våra kunder har en tillfredställande likviditet, en strategi för förvaltning av förmögenheten som står i relation till den enskilda riskviljan och -benägenheten, också en genomgång av de mål de har i sin enskilda plan, säger han och fortsätter:

– Den feedback vi får är ett tydligt tecken på att kunderna upplever att vi bidrar till att bevara och utveckla förmögenheten på ett bra sätt. Vi har tillsammans med kunderna etablerat en väl genomarbetad plan, och byggt robusta portföljer. Vi hjälper kunderna  att hålla sig till den plan som vi har tagit fram tillsammans med dem. Det bidrar till att skapa trygghet och förutsägbarhet.

Dela insikter

Formue är angelägen om att dela insikter om finansmarknaderna och realekonomin med kunderna. Just nyheter och marknadsinformation är ett av de områden där Formue gör störst framsteg i årets undersökning.

– Vi har inte alla svar, men vi lägger stor vikt vid insikt, att dela resonemang och förklara samband. Därför skickar vi regelbundna nyhetsbrev, sänder webbinarium, genomför event, publicerar poddar och blogginlägg. Vi är glada över att kunderna uppskattar den löpande informationen, och vi kommer fortsätta att vidareutveckla våra olika kanaler för information, säger Øystein Bø.

Arbetar vidare med förbättringar

– Vi har ett mål om att hela tiden förbättra oss inom allt vi gör, och vi lyssnar till kunderna och deras feedback. Vi kommer att arbeta hårt för att ta tillvara på den tillit kunderna gett oss, och vi kommer stadigt att utveckla oss i tiden framåt för att fortsätta skapa den bästa kundupplevelsen, säger Øystein Bø.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss