“Det är inte första gången det kommer en geopolitisk kris”

Skriven av Caroline Lundh

I det senaste avsnittet av Förmögenhetspodden pratar Formues chefsstrateg Michael Livijn och vd Lars Uppsäll om starten på det nya året och uppförsbacken för Stockholmsbörsen. De gör en jämförelse med fjolåret, pratar om en omvänd situation och jämför med världsindex. Vad menas med att den svenska börsen är en högbetarmarknad och vad betyder det i uppgång kontra nedgång? De kommer in på resterande delar av marknadspusslet och pratar också om den geopolitiska spänningen i Ukraina. De kommer in på en situation som legat och puttrat sen 2014, information som flyger åt olika håll, vilka spakar Ryssland sitter på och eventuella sanktioner som kan införas mot Ryssland. Varför är det svårt att sätta siffror på situationen och vad är det egentligen som gör marknaden genuint osäker? Vad kan det ekonomiska utfallet och inflationsutfallet bli? Vad är det som gör att marknaden reagerar med att fälla snarare än att fria? Michael Livijn kommer också in på hur du som investerare bör tänka ur portföljperspektiv när börsen svänger, och han nämner särskilt långsiktighet och diversifiering. Mer hör du i avsnittet!

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss