Burenstam & Partners tar förstaplats i Euromoneys undersökning 2021

Skriven av Caroline Lundh

Bank- och finansmagasinet Euromoney har i sin årliga Private Banking-undersökning (2021) utsett Burenstam & Partners till vinnare inom kategorin “Next Generation”. Det är andra aktörer inom branschen som har fått säga sitt om sina konkurrenter inom ett flertal kategorier.

– Det är väldigt kul att våra branschkollegor erkänner oss som den ledande förmögenhetsförvaltaren inom kategorin Next Generation. Vårt breda tjänsteutbud inom generationsskifte och vårt unika angreppssätt gör att vi fångar upp hela familjen i vår rådgivning. Vi har gjort en stor digital satsning och kan med vår hybrida rådgivningsmodell, där det digitala och fysiska mötet vävs samman, kartlägga förmögenheterna på ett helt nytt sätt. Det vet jag uppskattas både av kunder och medarbetare och är någonting jag tror attraherar dagens kunder och nästa generations kunder, säger Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners.

Kvalitetsundersökningen ”Global Private Banking and Wealth Management Survey” görs årligen av den finansiella tidskriften Euromoney. I undersökningen ges över 2 300 aktörer inom Private Banking-området runtom i Europa en möjlighet att ranka sina konkurrenter som leverantörer av olika förmögenhetstjänster på nationell, regional och global nivå.

Läs mer om undersökningen här

Vill du veta mer om oss och våra tjänster? Kontakta oss här

Dela artikel

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss