Burenstam & Partners moderbolag Formuesforvaltning når toppen – för sjätte året i rad!

Skriven av Ingun Stray Schmidt

Burenstam & Partners moderbolag Formuesforvaltning utses av Kantar Sifo Prospera till bästa företag inom Private Banking i Norge för sjätte året i rad.

Formuesforvaltningskoncernen stärker sin position som Nordens ledande företag inom Private Banking. Det visar Kantar Sifo Prosperas senaste norska kundundersökning bland flertalet Private Banking-aktörer. För andra året i rad vinner Formuesforvaltning flest kategorier i undersökningen, och för sjätte året i rad vinner de och når med det toppen med flest nöjda kunder.

– Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder som har gett oss denna fina återkoppling. Vi är oerhört stolta över att vi ännu en gång vinner priset. Konkurrensen på marknaden är hård, och resultatet är något vi varje dag har arbetat och arbetar hårt för att uppnå, säger Øystein Bø, vd Formuesforvaltning.

– Det är fantastiskt roligt att ta del av årets resultat. Det fungerar igen som en bekräftelse på att vi fortsätter göra rätt saker. Vi har utvecklat ett ramverk och nu senast ett digitalt verktyg som vi har fått oerhört fin återkoppling på. Det viktigaste är att det faktiskt visar att vi har lyckats göra något våra kunder uppskattar och då är vi på rätt väg framåt, säger Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners.

Rekordmånga nya kunder

Formuesforvaltningskoncernen, med Burenstam & Partners i Sverige, är Nordens ledande aktör inom oberoende rådgivning till förmögna privatpersoner, familjer och stiftelser. Kapitalet under rådgivning och förvaltning har i koncernen passerat 120 miljarder kronor. Det är en ökning med 20 miljarder kronor sedan vid ingången av året. Över tio miljarder kommer ifrån kundernas avkastning, och antal nya kunder under 2021 är rekordhögt.

– Det är väldigt roligt att vi får förtroende från allt fler kunder och att både befintliga och nya kunder är så nöjda med de tjänster vi erbjuder. Vi har skapat ett helhetsutbud av tjänster som uppskattas av kunder i både Norge och Sverige, med experter under samma bolagstak och inom områden som investeringsrådgivning, skatt, juridik, pension, generationsskifte, bolagsadministration och konst. Den återkoppling vi får kopplat till vårt erbjudande är väldigt bra och vi ser att just en holistisk rådgivning kopplat till allt som kommer med att ha en förmögenhet ger kunden ett starkt värde, säger Øystein Bø.

Går framåt

I Prospera-undersökningen är det kunder till flertalet Private Banking-aktörer som svarat hur nöjda de är i rollen som kunder, inom 13 olika kategorier. I år rankas Formuesforvaltning lika eller bättre i nästan alla kategorier jämfört med tidigare år.

– Det är ett bra resultat vi ser, men vi strävar hela tiden efter att bli ännu bättre. Vår ambition är att kontinuerligt förbättra kundupplevelsen ytterligare, och vi kommer att arbeta hårt framåt för att behålla vår ledande position, säger Øystein Bø.

Digitala lösningar uppskattas

De största framstegen från undersökningen för 2020 har gjorts inom områdena digitala lösningar, rapportering, etisk standard, hållbara investeringar och konkurrenskraftiga avgifter.

– Detta är ett tecken på att vi kommer att dra nytta av den strategi vi har lagt fram, där bland annat utvecklingen av digitala lösningar och hållbarhet är två viktiga satsningsområden för oss, avslutar Øystein Bø.

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content på Formue

Ingun är ansvarig för innehåll och PR på Formue. Hon har redaktionellt ansvar för allt skriftligt material som publiceras på Formues blogg Insikt, samt rapporter som produceras av Formues marknadsavdelning. Hon är även koncernens presskontakt.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss