Burenstam & Partners blir Formue 

Skriven av Caroline Lundh

Burenstam & Partners byter tillsammans med sitt moderbolag Formuesforvaltning namn till Formue. Det nya varumärket lanseras 14 februari 2022 och är ett steg i det strategiska utvecklingsarbete som funnits i koncernen runt både rådgivningstjänst och digitala tjänster. Namnbytet innebär inga större förändringar för våra kunder – vi erbjuder samma tjänster som tidigare och fortsatt med en stark lokal förankring.  

Sedan starten för snart 20 år sedan har Burenstam & Partners utvecklats kontinuerligt. En av våra viktigaste milstolpar var när vi 2008 förvärvades av Formuesforvaltning, Norges ledande oberoende förmögenhetsrådgivare för privatpersoner, familjer och stiftelser. Namnet Burenstam & Partners har vi haft till låns av vår grundare Mariana Burenstam Linder. 

Vi är en nordisk pionjär som utmanar finansbranschen med en rådgivning baserad på oberoende och transparens. Idag har vi 350 medarbetare i Sverige och Norge, i Sverige med huvudkontor i Stockholm och lokalkontor i Göteborg och Malmö. För att möta en ökad efterfrågan och finnas nära våra kunder öppnar vi under 2022 upp nya kontor i Halmstad, Jönköping och Uppsala.  

Med ett gemensamt nordiskt varumärke fortsätter den utvecklingsresa vi startat. Med namnet Formue ska vi fortsätta stärka vår nordiska marknadsposition, synliggöra kompetens och dela erfarenheter tvärs över länderna. Viktiga mål framåt är att förbättra våra tjänster och vår rådgivning till våra kunder samt utvecklas vidare i Norden. 

Formue är ett nordiskt ord som kommer ifrån förmögenhet och förmåga och som handlar om att åstadkomma någonting. Bakom varje förmögenhet finns en historia och i den finns en stor potential. Vår uppgift som oberoende rådgivare är att hjälpa och stötta dig att få ut den potentialen så att du kan uppleva ett rikare liv. 

Bakom varje förmögenhet finns en historia. Vad är din? – Youtube

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss