Författare:

Fridtjof Wergeland

Hållbarhetsrådgivare

Fridtjof Wergeland är hållbarhetsrådgivare på Formue. Han hjälper kunder som äger företag med uppstart och utveckling av deras hållbarhetsarbete. Det innebär att hjälpa företag att kartlägga och analysera sin nuvarande situation så att styrelser, ledare och ägare får en översikt och förståelse för hur företaget för närvarande står i förhållande till hållbarhet, samt kan bedöma hur företaget påverkas av hållbarhetsregleringar, både direkt och indirekt.

Han har omfattande erfarenhet av att utveckla hållbarhets- och klimatstrategier samt rapportering för företag, vilket ökar deras konkurrenskraft och påverkan. Han har arbetat inom en rad olika branscher, inklusive förnybar energi och kraft, fastigheter och infrastruktur, detaljhandel, bank och finans samt sjömat och uppfödning. Han har bland annat fem års erfarenhet från PwC där han arbetade som hållbarhetskonsult och två års erfarenhet från WindSpace i Köpenhamn där han arbetade med utveckling av förnybar energi. Han har en masterexamen i finans och strategi från Copenhagen Business School med specialisering inom förnybar energi.

Artiklar från författaren

Fem hållbarhetsåtgärder som kan förbättra ditt företags konkurrenskraft

Här listar vi, tillsammans med vår hållbarhetsspecialist Fridtjof Wergeland, fem strategiska åtgärder som kan hjälpa till att förbättra ditt företags konkurrenskraft genom hållbarhet.

2024-04-10

Hur kan du investera hållbart? Så får du koll

Det kan vara en utmaning att navigera sig fram genom djungeln av fonder som verkar hållbara, men EU:s SFDR göra det enklare att jämföra olika finansiella produkter. Här förklarar vi skillnaden mellan artikel 6, artikel 8 och artikel 9-fonder.

2023-10-25
Kontakta oss