Är vi rätt partner för dig?

Private banking, kapitalförvaltning, asset management och förmögenhetsrådgivning. Vilken typ av aktör passar dig och din familj? Genom ett förutsättningslöst första samtal med oss får du möjlighet att ställa frågor och få mer information om vilka tjänster som passar dig, din familj och ditt företag. Samtalet är till för kunna hjälpa dig att bedöma om Formue kan vara en bra partner för dig.


Vanliga frågor och svar

Vi är Nordens ledande oberoende förmögenhetsrådgivare. Formue startade år 2000. Fram till februari 2022 verkade vi under namnet Burenstam & Partners i Sverige och Formuesforvaltning i Norge. Vi förvaltar idag runt 127 miljarder kronor och har omkring 400 anställda. Vi har sex kontor i Sverige och 18 kontor i Norge. Namnet Formue kommer från det norska ordet för förmögenhet och förmåga. Formue står också för en filosofi vi mejslat ut över 20 år som rådgivare till framgångsrika individer och familjer.

Våra kunder är privatpersoner, familjer och stiftelser. Vi hjälper dig som är på väg att skapa värden och dig som redan har ett kapital att investera. Ta gärna kontakt med oss här för att höra mer om hur vi kan hjälpa dig.

Vi är en oberoende förmögenhetsrådgivare. Vi tar ett helhetsgrepp runt dig som kund och allt som kommer med att ha en förmögenhet. Som kund får du en personlig rådgivare från ditt lokalkontor och du får tillgång till investeringsspecialister samt specialister inom skatt och juridik, generationsskifte, pension och försäkring, hållbarhet samt accounting. Våra rådgivare och specialister arbetar nära varje kund för att uppfylla vår vision om att ge våra kunder ett rikare liv.

Vår rådgivning startar alltid med att vi sätter oss in i din situation och tittar på din förmögenhet utifrån tre delar; trygghet, bevara & utveckla samt skapa. Det mynnar ut i en plan som sätter ramen för investeringsportföljen samt täcker önskat behov av rådgivning kopplat till alla delar. Genom vår app kan du tydligt följa planen och utvecklingen.

Alla kunder får möjlighet att bygga en bred diversifierad investeringsportfölj som historiskt har gett en god riskjusterad avkastning. En portfölj hos Formue kan vanligtvis innehålla mer än 100 olika globala fonder inom olika sektorer med tillgångsslag som obligationer, aktier, private equity, private credit och hedge. Vår storlek ger oss tillgång till fondförvaltare som vanligtvis inte är tillgängliga bland privata investerare. Läs mer om vår investeringsstrategi eller kontakta oss här.

Vi är en oberoende förmögenhetsrådgivare som har till uppgift att göra livet bättre här och nu för våra kunder. Som kund hos oss behöver du inte ägna din tid åt att fördjupa dig i investeringsvärlden och göra avkall på saker idag för bättre avkastning imorgon. Du kan i stället definiera vad som verkligen är viktigt och fördela tid, kapital och förmåga i linje med det. På så vis blir kapitalet ett medel och inte ett mål. Häri ligger också skillnaden mellan att vara kapitalförvaltare respektive förmögenhetsrådgivare.

Vi har inga egna fonder eller produkter och har därför inget egenintresse i att erbjuda en fond framför en annan och inga incitament som påverkar de råd vi ger. Du betalar enbart för det arbete som utförs och det finns inga övriga intressen som kan påverka hänsynen att alltid agera i våra kunders bästa.

Önskar du ett förutsättningslöst samtal? Kontakta oss gärna på 08 755 23 10 eller fyll i vårt kontaktformulär här. Genom att fylla i ett kontaktformulär blir du inom kort kontaktad av någon av våra rådgivare.

Du är även välkommen till ditt närmaste lokalkontor för ett möte. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Halmstad, Jönköping och Uppsala. Ett förutsättningslöst möte ger dig en kort, detaljerad introduktion i hur vi kan skapa värde för dig. Här hittar du ditt närmaste lokalkontor.

Vi är tydliga och transparenta i vår prissättning så att du som kund alltid vet och förstår vad du betalar för.

Våra avgifter beräknas utifrån tjänsternas omfattning, investeringsportföljen samt storleken på beloppet för förvaltning och rapportering. Alla kostnader rapporteras till våra kunder varje månad. Genom vår app och kundportal får du full insyn i de kostnader som Formue har och vad som betalats till produktleverantörer. Läs mer om hur vi tar betalt här.

Läs mer här.