Välkommen till Burenstam & Partners – Anna Warfvinge!

Skriven av Caroline Lundh

Vi hälsar Anna Warfvinge varmt välkommen till Burenstam & Partners kontor i Göteborg i rollen som Wealth Manager.

Burenstam & Partners siktar mot fortsatt stark tillväxt och expanderar i Göteborg genom att rekrytera Anna Warfvinge till rollen som Wealth Manager. Närmast kommer Anna från fondbolaget Simplicity där hon arbetat som Client Relationship Manager. Hon har tidigare arbetat inom SEB i olika befattningar inom investera- och placeraområdet där utveckling och implementation av arbetsmetodik och digitala verktyg samt kapitalförvaltning var den röda tråden genom åren.

– Redan under mitt första samtal med Burenstam fick jag ett väldigt bra intryck av vad Burenstam står för. Jag upplevde att jag här kommer arbeta med en holistisk och oberoende rådgivning som genererar en professionellt sammansatt lösning i varje situation och för varje kund. Nu, efter en vecka på plats, förstår och ser jag vilket otroligt arbete som gjorts och att det finns fantastiska förutsättningar att arbeta vidare. Framåtandan i koncernen genomsyrar allt.

– Mitt mål är att tillsammans med kunden skapa en behovsanpassad helhetslösning vilken bevarar och utvecklar kapitalet och förmögenheten samtidigt som vi också försäkrar att övriga delar i livet är tryggade. Jag sätter ärlighet och transparens högt och vill känna att jag gör skillnad för människor, alla kunder är unika.

Ola Arvidsson, vice vd Burenstam & Partners, kommenterar nyrekryteringen:

– Vi märker av en stor efterfrågan på vår heltäckande och oberoende rådgivning, vilket har lett fram till att vi under den femårsplan som ligger framför oss rekryterar kraftigt till våra samtliga kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Senast att kliva på expansionsresan är Anna Warfvinge som med sin kompetens och långa erfarenhet från finans- och rådgivningsbranschen tveklöst kommer att vara en stark medspelare i vår resa framåt.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss