Valet i fokus under årets Burenstamdag 2017

Skriven av Formue

I Näringslivets hus i centrala Stockholm, ett stenkast från Burenstam & Partners lokaler, öppnade vd Lars Uppsäll Burenstamdagen inför närmare 200 inbjudna åhörare. Han hälsade välkommen och konstaterade sedan att Burenstam & Partners ständige moderator Henrik Mitelman innevarande afton fått hjälp av ingen mindre än företagets grundare Mariana Burenstam Linder.

Lars Uppsäll anknöt sedan till den ekonomiska företagsamheten och underströk att de som är verksamma i finansbranschen inte sällan identifierar problem och faror på ett tidigt stadium.

– Dessvärre tar det ofta längre tid innan man får till stånd de politiska lösningarna. Sedan vände han sig till Mariana Burenstam Linder med orden:

– Jag vet att du Mariana satt i en taxi 2002 på väg till budgetmöte med koncernledningen för den storbank som du var anställd av. Precis som tidigare år skulle diskussionerna handla om att sänka kostnader och sälja mer egna produkter. Du bestämde dig där och då i taxin för att sluta och starta en oberoende rådgivningsfirma.

– Nu, 15 år senare, har det kommit ett EU-direktiv med en definition av det oberoende som Burenstam alltid jobbat utifrån. Inga egna produkter samt att eventuella provisioner ska ges tillbaka till kunden. 2004 startade du Burenstam & Partners, nu har det gått ett år sedan du lämnade företaget för nya projekt. Men grundare kommer du alltid att vara, och jag kan berätta att du har sagt att vi kan använda ditt varumärke ytterligare en tid. Du har byggt ett bolag med en fast tro på vad vi gör, alltid på kundens sida. Vi ska bevara och utveckla den kulturen!

Därefter tackade Mariana Burenstam Linder sina kollegor och nämnde att åtskilliga av dem tagit modiga steg då de sagt upp trygga anställningar på banker och försäkringsbolag för att i stället vara med om att förverkliga en dröm.

– Och våra kunder har alltid varit nära oss. Stränga och samtidigt supportande, det är roligt att ha kvar kontakten.

Sedan utvecklade hon sin syn på politiken, och berättade att hon fått intresset för den framförallt från sin far. Dessutom påpekade hon att alla ju har en relation till politiken – vars band till näringslivet är starka. Utan företag som tjänar pengar får de valda inga medel att fördela till vårdinrättningar, skolor och rättssamhälle.

– I dag tar vi bort det som kan vara frustrerande och lite gnälligt då vi närmar oss ämnet. Istället hoppas jag att vi ska bli hänförda och kanske förfärade. Nu ska vi inte gräva ner oss i vardagen utan blicka framåt, sa Mariana Burenstam Linder.

Medverkande föreläsare under dagen: Mariana Burenstam Linder (moderator), Pj Anders Linder, Henrik Mitelman (moderator), Peter Santesson, Katarina Barrling, Lars Uppsäll, Rose Marie Westman, Ulf Kristersson och Jan Svensson.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss