Så här säger våra kunder

Skriven av Formue

Efter att vi 2015 överraskades med en kundnöjdhet på hela 93 av 100, såg vi med en viss tillförsikt fram emot resultaten av 2018 års undersökning. Det är med glädje vi kan konstatera att ni kunder fortsätter ge oss fantastiska omdömen, 92 av 100.

Det som sticker ut i undersökningen är hur nöjda ni är med våra rådgivare, vår responstid samt vår höga servicegrad. Men också att 64% av er svarar 9 eller 10 (max) på frågan “I vilken grad är det aktuellt för dig att rekommendera Burenstam & Partners till andra?”. 10 var det vanligaste svaret (40%) och detta samtidigt som ingen av er svarar lägre än 5 på samma fråga.

Undersökningen som utförts av ett opartiskt analysinstitut*, lyfter också fram era önskemål om att träffa oss oftare, fortsätta investera och utveckla rapporteringsmöjligheter samt förslag på nya tjänster för att stärka vårt helhetserbjudande. Detta tar vi förstås med oss i den fortsätta utvecklingen av Burenstam & Partners.

Vi vill fortsätta att utvecklas med våra kunder och välkomnar alla idéer och tips som kan göra vår service bättre.

Ett stort tack för ert fortsatta förtroende. Det är ni som ger oss lusten att gå till jobbet och göra vårt bästa, varje dag!

Lars Uppsäll
VD Burenstam & Partners

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss