”Putin skrattar hela vägen till banken – Biden skrattar inte lika mycket”

Skriven av Formue

Vad har förbättrats och försämrats i det globala konjunkturläget och hur klarar sig Europa och Sverige kontra USA i det? Vad händer med inflation och räntor när orosmolnen hopar sig över marknaden? Vad blir effekten av de varningssignaler som just nu duggar tätt inom energisektorn? Har vi en energikris som gynnar Ryssland, hur påverkar det konjunkturen och kan det ytterligare påverka inflationen? Flaskhalsarna som tidigare har diskuterats finns kvar – vilka lösningar finns mot dessa? Är oron kring skuldtaket i USA överdriven? Hur är egentligen läget i världsekonomin just nu? Det hör du mer om i det senaste avsnittet av Förmögenhetspodden tillsammans med makroexpert Rose Marie Westman och Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss