Nya 3:12-regler – vad innebär det för dig som entreprenör och företagsledare?

Skriven av Formue

Efter nästan två års utredning med målet att förenkla 3:12-reglerna och andra skatteregler kan de nya reglerna innebära skattelättnader och en mer fördelaktig beskattning för ägare av fåmansföretag.

I det här webbinariet går vår skattejurist Joel Uddenäs igenom de nya reglerna och deras betydelse för dig och ditt företag.

De nya reglerna berör bland annat:

Ägarskiften: Vilka förenklingar kan förväntas vid generationsskiften och försäljning av företag?

Utomståenderegeln: Hur kommer externa ägare att påverka beskattningen?

Kvalificerade personaloptioner: Vilka förmånliga skatteregler kan förväntas för anställdas optioner?

Se vårt senaste webbinarium om de nya 3:12 reglerna


Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss