Marknadsläge 11 november

Skriven av Formue

Chefsstrateg Michael Livijn kommenterar läget i ekonomin just nu

Slutet av året har bjudit på en berg- och dalbana med volatila marknader – hur reagerar och hur bör investeraren reagera på det? På den ekonomiska fronten har tillväxttakten trappats ned något med inflation, stigande energipriser och åtstramning från centralbanker. Är det någonting tillfälligt kontra permanent? Vilka tillgångar har gått som tåget – och har avgångarna passerat? Har vi medvind eller motvind att vänta på räntesidan – och hur ser tiden ut framåt med ett år som närmar sig sitt slut?

Se inspelningen av webbinariet här

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss