Malin Meijer är ny Team Manager i Stockholm

Skriven av Formue

Burenstam & Partners förstärker kontoret i Stockholm med Malin Meijer som går in som ny Team Manager. Närmast kommer hon från Handelsbanken.

– Mitt jobb är att se till att alla rådgivare styr åt rätt håll och att vi jobbar så effektivt som möjligt för att få in fler nöjda kunder, säger hon.

Rollen som Team Manager är inte främmande för Malin Meijer som har innehaft olika chefspositioner på Handelsbanken de senaste 15 åren. Det som framför allt lockade henne att nu ta klivet från storbank till Burenstam & Partners var dess oberoende rådgivning och den tillväxtresa som pågår.

– Jag tycker att det är kul med förändring och förändringsledning vilket passar bra i det skeende som bolaget är i. Vi har extremt nöjda kunder på Burenstam & Partners idag. Utmaningen blir att fortsätta växa och samtidigt bibehålla lönsamheten utan att tumma på kundupplevelsen, säger Malin Meijer.

Att Burenstam & Partners är på en tillväxtresa märks tydligt i korridorerna, menar hon.

– Jag har fått ett fantastiskt bra första intryck. Det är påtagligt att man är på en tillväxtresa, det händer mycket hela tiden och energin i korridorerna är väldigt positiv. Alla strävar mot samma mål.

En humanitär syn

Till skillnad från en bank erbjuder Burenstam & Partners en oberoende rådgivning och har inga egna produkter. Målet är i stället att rådgivarna ska erbjuda kunderna det bästa som marknaden har att erbjuda. Det tilltalade Malin Meijer.

– Jag tycker det är snyggt att kunna ge oberoende råd. Sedan har bolaget en punchline; ”vi ska ge kunderna ett rikare liv” – och den tycker jag är strålande. Du kan se det monetärt, men också på ett mer filosofiskt sätt, säger hon och fortsätter:
– Givetvis strävar vi efter att ge kunderna en bra avkastning på sitt kapital men synen hos Burenstam är väldigt humanistisk. Vi fokuserar på hur kunden vill leva sitt liv framåt och hur vi kan hjälpa dem att nå det målet.

 Vilka erfarenheter från Handelsbanken tar du med dig till Burenstam & Partners?

– Hantverket som rådgivare kan mina kollegor bättre än mig, men jag tar med mig kunskaper som jag har fått efter många år som ledare. Jag har framför allt mycket kunderfarenhet som jag kan bidra med.

Ola Arvidsson, Deputy CEO, kommenterar nyanställningen:

– Vi märker av en stark ökad efterfrågan på våra tjänster och vi behöver därför bli fler rådgivare och specialister för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. För att lyckas med detta behöver vi kompetenta och erfarna ledare. Jag är därför väldigt glad att vi har lyckats rekrytera Malin som redan från dag ett kan bidra till vår verksamhet och i förlängningen till den kundupplevelse vi vill leverera.

Malin Meijer påbörjade sin tjänst i oktober 2021.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss