Krig, räntehöjningar och bostadsmarknaden – vart är vi på väg?

Skriven av Caroline Lundh

I det senaste avsnittet av Förmögenhetspodden pratar Lars Uppsäll och Michael Livijn om läget i världen just nu. De pratar om en tid före och efter kriget och marknadseffekterna av det. När tar kriget slut och vad kan hända då? De kommer in på covidvågen i Kina, en nolltolerans med hårda nedstängningar och vad det kan få för effekter ur ett ekonomiskt perspektiv. De spanar också efter elefanten i rummet, pratar om snabba ränteuppgångar och hur det påverkar bostadsmarknaderna. Vart är vi egentligen på väg just nu och är det läge att revidera uppfattningen och kasta de prognoser som fanns vid årets ingång – som ett direkt resultat av krig, inflation och stigande räntor? Avsnittet avslutas med annat än “Doom and Gloom” när Q1-resultatet centreras och utsikterna för Q2 diskuteras, med knappt en månad in i kvartalet. Missa inte senaste avsnittet!

Avsnittet är inspelat 26 april 2022.

Dela artikel

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss