Investeringschef Niclas Hiller och chefsstrateg Michael Livijn sammanfattar 2022

Skriven av Formue

Formues investeringschef Niclas Hiller och chefsstrateg Michael Livijn sammanfattar fjolåret med utgångspunkt i vår senaste rapport som lyfter investeringsåret 2022. De blickar även framåt och tittar på utsikterna för investeringsåret 2023.

Se den inspelade versionen här

Läs hela rapporten här

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss