Investeringsåret 2020 – Ett mycket ovanligt år

Skriven av Formue

Då vi för ett år sedan summerade investeringsåret 2019 löd rubriken »Ett mycket bra år«. Vem hade i mars i fjol kunnat tro att även 2020 skulle kunna sammanfattas med dessa ord? Trots spridningen av covid-19 har investeringsåret 2020 varit ett bra år för Burenstam & Partners kunder.

Läs vår investeringsrapport här

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss